דוח רווח והפסד – איך עושים דוח רווח והפסד בצורה נכונה?

רווח-והפסד

אם יש לכם חברה או עמותה חשוב שתהיו מודעים לביצועים הפיננסיים שלה, כדי להבין טוב יותר את התנהלותה הכוללת. דוח רווח והפסד, במקרה הזה, הוא מסמך רשמי המתאר בצורה מפורטת ומדויקת מאוד את ההכנסות וההוצאות של העסק בתוך מסגרת זמן מוגדרת, בדרך כלל על פני שנה או רבעון. דוח זה מסכם את ההתנהלות הפיננסית של העסק, ומעבר לתיעוד עצמו הוא משמש בין היתר גם כלי בעל חשיבות רבה המאפשר לכם כבעלי עסק לזהות מגמות שונות, להיחשף לשינויים במהלך אותה התקופה ולצפות אפשרות של צמיחה וגדילה. תוהים איך מנפיקים את הדוח הזה בצורה הנכונה? המאמר שלפניכם ייתן לכם את כל התשובות לשאלות החשובות הקשורות לדוח רווח והפסד.

מה זה דוח רווח והפסד?

דוח רווח והפסד הוא מסמך פיננסי המשמש סיכום מקיף של ההכנסות, העלויות וההוצאות של העסק לאורך תקופה מסוימת. דוח זה מספק תמונת מצב ברורה על רווחי החברה, באמצעות הפחתת סך ההוצאות שלה מסך הכנסותיה. מטרתו העיקרית של דוח רווח והפסד היא לסקור באופן תמציתי את הביצועים הפיננסיים של העסק, תוך חשיפת הרווח הנקי או ההפסד שלו במהלך פרק הזמן שצוין.
את הדוח כותבים בהתאם לפורמט קבוע, החל בסעיף ההכנסות שבו מתוארים סך המכירות ומקורות הכנסה אחרים. לאחר מכן, הדוח מפרט את עלות הסחורה הנמכרת, המייצגת את העלויות הישירות הקשורות לייצור הסחורה או השירותים, כאשר הסעיפים הבאים מכסים הוצאות תפעוליות, כמו שיווק ופרסום, משכורות, שכר דירה ושירותים שונים הרלוונטיים לעסק. באמצעות ניכוי הוצאות אלו מההכנסות, אפשר לקבל את הרווח הנקי או ההפסד הנקי, מה שיוצר תמונה פיננסית ברורה לכם העסק והן למשקיעים ולבעלי עניין. 

למה צריך דוח רווח והפסד?

דוח רווח והפסד משרת מספר מטרות חשובות לעסק. ראשית, החוק מחייב חברות להגיש דוח זה. עמידה בתקנות אלו מבטיחה שקיפות ואחריות, ומאפשרת לגופים ממשלתיים להעריך את מצבו הפיננסי של העסק ולאמת את חבויות המס שלו. כאשר לא מבצעים זאת בצורה מדויקת ובזמן הדבר עשוי להוביל לכדי קנסות ולהשלכות משפטיות שונות. נוסף לכך, גם מלווים ומשקיעים מבקשים לעיתים קרובות דוח רווח והפסד כאשר הם רוצים להעריך ולבחון את מצבה הפיננסי של החברה לפני קבלת החלטות שונות, הקשורות להשקעה. באמצעות הדוח אפשר לקבל תמונת מצב חשובה לגבי הרווחיות ופוטנציאל הצמיחה של העסק.
שנית, מומלץ להכין דוח רווח והפסד למטרות פנימיות כדי לקבל הבנה מקיפה יותר על אודות הביצועים הפיננסיים של העסק. ניתוח ההכנסות, ההוצאות והרווח הנקי או ההפסד עוזר להכיר טוב יותר את העסק ולבחון, מבחינה אסטרטגית, מהלכים שונים. אפשר, באמצעות הדוח, לזהות את נקודות החזקה והחולשה של העסק, לקבל החלטות מוצלחות יותר לגבי הקצאת משאבים ולהגדיר יעדים פיננסיים ריאליים. הדוח הוא כלי חשוב להערכת היעילות התפעולית של העסק, לצורך הבנת השפעתן של הוצאות שונות ולשם תכנון לצמיחה עתידית. נוסף לכך, דוח רווח והפסד חשוב מאוד לתכנון מס, לרבות במקרים של מס שלילי לדוגמה.

מי צריך דוח רווח והפסד?

החוק בישראל מחייב גופים מסוימים, לרבות חברות ועמותות, להכין ולהגיש דוח רווח והפסד שנתי. זאת, בניגוד לעסק פטור, הנדרש בהגשת דוח שנתי לעוסק פטור וגם הצהרת עוסק פטור. רשויות המס, למשל, דורשות מעסקים לכלול דוח זה בהגשות השנתיות שלהם, ולספק סקירה מקיפה של הפעילויות הפיננסיות במהלך שנת המס הקודמת. דרישה משפטית זו משמשת כאמצעי להבטחת שקיפות מלאה, המסייעת בהערכת חבויות המס של העסק ומצבו הפיננסי.
גם עמותות בישראל מחויבות על פי החוק להגיש דוח רווח והפסד שנתי לרשם העמותות. דרישה זו מסייעת לשמור על שקיפות בפעולות הפיננסיות של ארגונים ללא מטרות רווח ומבטיחה עמידה בכל התקנות הנדרשות. יתר על כן, גם חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה נדרשות על פי החוק להגיש דוחות רווח והפסד שנתיים, לצד דוחות תקופתיים, לרשות ניירות ערך. בשביל גופים אלה הנסחרים בבורסה, הדוחות הכרחיים כדי לקבל תמונה ברורה על אודות הביצועים הפיננסיים של החברה למשקיעים, לבעלי מניות ולגופים רגולטוריים. 

מתי כדאי להכין דוח רווח והפסד?

הכנת דוח רווח והפסד מומלצת למטרות שונות, לרבות הערכת מצבו הפיננסי של העסק. הרווחים לעומת ההפסדים, הנגזרים מהנתונים בדוח רווח והפסד, מספקים מידע בעל ערך לגבי יכולתו של העסק להפיק רווחים מסך המכירות שלו. נתונים חשובים על הרווח הגולמי, הרווח התפעולי והרווח הנקי מציעים מבט מקיף על הרווחיות של העסק. רווחיות גבוהה מצביעה על כך שהעסק מניב יותר רווחים ממכירותיו, בעוד שמצב שבו ההכנסות עולות על הרווחים מעיד על כך שהעסק פועל בהפסד. ניתוח מצבים אלה עוזר לקבל החלטות נכונות, להכין דוח תזרים מזומנים ולשפר את הביצועים העסקיים הכוללים.
נוסף לכך, לדוח רווח והפסד יש תפקיד מרכזי בהערכת חובות מס. בעלי עסק יכולים להשתמש בדוח כדי להכין דוח לצורכי מס הכנסה, המסייע בקביעת תשלומי המקדמות הנדרשים לאורך שנת המס הקרובה. ובהלוואות נדרשים בדרך כלל לספק מסמכים פיננסיים שונים, לרבות דוח רווח והפסד תקופתי. דוח זה משמש כלי לגורמים חיצוניים להערכת מצבו הפיננסי של העסק וקבלת החלטות לגבי אישורי אשראי, השקעות, מיזוגים, פרויקטים משותפים ועוד.

איך מכינים דוח רווח והפסד?

הכנת דוח רווח והפסד כרוכה בתיעוד ובניתוח פיננסי באופן מדויק. תוכנת הנהלת חשבונות מאפשרת לכם כעסק לרשום במדויק את ההכנסות וההוצאות שלכם, מה שמקל על יצירת דוח רווח והפסד מקיף. התוכנה מגיעה עם כלים יעילים, כמו אפשרות של הפקת חשבוניות ממוחשבות בקלות, כמו גם הפקה של דוחות נוספים. באופן זה ניתן לסווג ביעילות הכנסות והוצאות, תוך הבטחת דיוק בדיווח הכספי. התוכנה מספקת גם מידע חשוב בזמן אמת לגבי מצבו הפיננסי של העסק, ומסייעת בקבלת החלטות חשובות בהמשך הדרך.

מה המבנה של דוח רווח והפסד?

דוח רווח והפסד מתבסס על שלושה מרכיבים חיוניים המספקים סקירה מקיפה על אודות ביצועי הפיננסיים של העסק:

  1. נתונים על הפעילות העסקית: סעיף זה מתאר היבטים שונים של ההכנסות וההוצאות של העסק. הוא כולל בדרך כלל פרטים על מכירות או הכנסות, הוצאות ברוטו, הוצאות תפעול והוצאות מימון. מכירות מייצגות את סך ההכנסה שנוצרה ממכירת סחורות או שירותים, בעוד שהוצאות ברוטו מקיפות את העלויות הישירות הקשורות לייצור הסחורות או השירותים הללו. הוצאות התפעול מכסות את התנהלותו השוטפת של העסק, והוצאות המימון כרוכות בתשלומי ריבית על הלוואות או התחייבויות פיננסיות אחרות.
  2. תוצאות ביניים: חלק זה מציג מדדי רווחיות מרכזיים הנגזרים מהנתונים שהובאו קודם. הוא כולל את הרווח הגולמי, אשר מחושב על ידי הפחתת עלות הסחורה הנמכרת מסך ההכנסות, את הרווח התפעולי המשקף את הרווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות אחרות וכן אתה רווח לפני מס הכנסה, כלומר, לפני התחשבנות במסים על ההכנסה.
  3. הרווח הנקי או ההפסד: חלק אחרון זה מסכם את הביצועים הפיננסיים הכוללים של העסק. הוא מציין את הרווח או ההפסד הנקי, המייצגים את יתרת הרווחים לאחר ניכוי כל ההוצאות והמיסים מההכנסות. רווח נקי חיובי מסמל שהעסק ייצר יותר הכנסות ממה שהוציא, בעוד שרווח נקי שלילי מצביע על הפסד.

מה זה רווח גולמי?

הרווח הגולמי משמש כאינדיקטור מרכזי לרווחיות העסק. הוא מייצג את ההפרש בין סך ההכנסות שנוצרו ממכירת מוצרים או שירותים לבין העלויות הישירות הקשורות לייצור או לרכישת מוצרים אלה. מדד קריטי זה עוזר ללמוד רבות על מידת הכדאיות הפיננסית של פעילות עסקית, שכן מחסור ברווח גולמי או רווח גולמי נמוך מאוד עשויים להצביע על כך שהעסק אינו כלכלי. כדי לחשב את הרווח הגולמי, יש להפחית את עלות המכירות מההכנסות הנגזרות ממכירת מוצרים. בעסק שיווקי, הכולל בעיקר קנייה ומכירה של סחורות, עלות המכירה כוללת הוצאות הקשורות לרכישת המוצר, לרבות מחיר הרכישה, עלויות הובלה, תשלומי מכס והוצאות נלוות אחרות. לעומת זאת, לעסק יצרני העוסק בתהליכי ייצור, עלות המכירה כוללת את ההוצאות הכרוכות ביצירת המוצר, כגון חומרי גלם, עיבוד, עלויות מפעל, פחת ועוד.

מה זה רווח תפעולי?

רווח תפעולי משקף את האפקטיביות של הניהול התפעולי של העסק ואת יכולתו לייצר תזרים מזומנים מפעילות שוטפת. חישוב הרווח התפעולי כרוך בהפחתת ההוצאות התפעוליות השוטפות מהרווח הגולמי, כאשר הוצאות התפעול מקיפות קטגוריות שונות, לרבות הוצאות מכירות, שיווק, פרסום וניהול. חלק מהעסקים בוחרים לשלב או להפחית גם הוצאות והכנסות אחרות בשלב זה, בעוד שאחרים משלבים אותן בסעיפים הבאים בדוח הכספי. פריטים נוספים אלה בדרך כלל אינם קשורים לפעילות העסקית הרגילה ועשויים לכלול גורמים כגון רווחים או הפסדים ממכירת רכוש קבוע, רווחי הון ועוד.

מה זה רווח נקי?

הרווח הנקי, הנחשב לרוב כשורה התחתונה בדוח הכספי של העסק, מספק תמונה מקיפה של הביצועים הפיננסיים הכוללים במהלך מסגרת הזמן שצוינה. כלומר, הוא נותן תמונת מצב אם העסק הניב רווח או נגרם הפסד ממאמציו התפעוליים. חישוב הרווח הנקי כרוך בניכוי מס ההכנסה לתשלום מהרווח לפני מס, כאשר נתון סופי זה מקיף את כל ההכנסות שהושגו, הוצאות תפעול שונות, מסים וכל רווח או הפסדים שונים אחרים שנגרמו לעסק. הרווח הנקי משקף את מצבו הפיננסי של העסק והכדאיות הכוללת שלו, ומשפיע על החלטות הקשורות להשקעות עתידיות, תכנון פיננסי ופיתוח אסטרטגי. בעלי עסקים, משקיעים ובעלי עניין נעזרים פעמים רבות מהנתון הזה כדי לאמוד את האפקטיביות של הפעילות העסקית ואת יכולתו לייצר רווחים.

מה ההבדל בין דוח רווח והפסד לדוח תזרים מזומנים?

דוח רווח והפסד ודוח תזרים מזומנים הם שני דוחות חשובים לעסק, אך הם משרתים מטרות שונות ומציעים נקודות מבט שונות על מצבו הפיננסי. בעוד שדוח רווח והפסד מספק סקירה מקיפה של ההכנסות וההוצאות של העסק בתוך מסגרת זמן מסוימת, ללא קשר למועד ביצוע העסקאות בפועל, דוח תזרים מזומנים מתמקד אך ורק בהכנסה ובהוצאה בפועל של מזומנים באותה תקופה. דוח רווח והפסד כולל הכנסות והוצאות המבוססות על מועדי הוצאת או קבלת חשבוניות, גם אם הכספים לא נכנסו או יצאו מהחשבון העסקי. לעומת זאת, דוח תזרים המזומנים מפרט במדויק את התשלומים והתקבולים שהתרחשו במציאות.
נוסף לכך, דוח רווח והפסד אינו כולל התייחסות למע"מ בעוד שדוח תזרים המזומנים משלב רישומים של עסקאות כולל מע"מ, יחד עם תשלומים חודשיים או דו-חודשיים של מע"מ. כמו כן, דוח הרווח וההפסד מתייחס לתשלומי הריבית על הלוואות בסעיף "הוצאות מימון", אך אינו רואה בהחזר הקרן כהוצאה. לעומת זאת, דוח תזרים המזומנים משלב הן את תשלומי הריבית והן את החזרי הקרן עבור הלוואות, ומציע ראייה רחבה יותר של הפעילויות וההתחייבויות הפיננסיות של העסק.

לסיכום

דוח רווח והפסד נותן תמונה פיננסית מקיפה של ההכנסות וההוצאות של העסק, ומציג תיאור מפורט של הביצועים הפיננסיים שלו לאורך תקופה מוגדרת. דוח זה, מרכיב בסיסי בדוחות הכספיים, מאפשר הערכת רווחיות ומסייע בקבלת החלטות חשובות לגבי ההמשך. הוצאת הדוח נדרשת על פי החוק ממגזרים עסקיים מסוימים ומהתועלת שלו להבנת והצגת התוצאות הכספיות של החברה. הדוח מספק מידע חשוב על היבטים שונים של העסק, לרבות רווחים, חישובי מס וקבלת אשראי. יתר על כן, אפשר בעזרתו להשוות לתקופות קודמות כדי לזהות מגמות ושינויים בפעילות העסקית, ובהתאם להחליט על מידת יעילותו של העסק. 

לא הצטרפת עדיין?
עוד באותו נושא
איך לקבל רישיון עסק? הכל על רישוי עסקים
ניהול עובדים נכון, איך עושים את זה?
רווח תפעולי: מה זה אומר?
חשבוניות ישראל – כל מה שצריך לדעת
גוגל אנליטיקס – המדריך המלא
פיקסל פייסבוק – מה זה בכלל?
איך פותחים חנות אינטרנטית ב-12 שלבים?
מס שלילי – מי זכאי למס הכנסה שלילי?
תוכנה לניהול עסק – הכל במקום אחד
חוק המזומן החדש
מענק עבודה לעצמאים – כל מה שחשוב לדעת
כל מה שצריך לדעת על טופס 1514
המדריך המלא להכנת תוכנית עסקית + דוגמאות
פייפאל: איך זה באמת עובד ומה חשוב לדעת?
שיווק שותפים: מה זה והאם אפשר לייצר ממנו הכנסה פסיבית?
פיצ׳רים נבחרים שלנו
feature-icon (1)
סליקת כרטיסי אשראי

הקמה ו/או חיבור מסוף סליקה

feature-icon (17)
eCommerce

הפקה אוטומטית של מסמכים

Frame 7307 (1)
POS – קופה רושמת

לחנות הפיזית שלך

feature-icon (2)
הוראות קבע

דרך האשראי או חשבון הבנק

Sign
iCount Sign

ליצור חוזים ולהחתים מרחוק

feature-icon (10)
CRM

ניהול לקוחות, עובדים ומטלות

feature-icon (3)
ניהול הוצאות

לתעד את הוצאות העסק בקלות

feature-icon (15)
ניהול מלאי

לדעת בדיוק מה יש לך בחנות.

feature-icon (13)
iCount Time

הזמן שלך מתורגם לחשבונית

feature-icon (11)
נודניק

תזכורות תשלום ללקוחות

API icon
API

לחבר את המערכת שלנו לשלך

feature-icon (9)
3D Secure

אימות של עסקאות אשראי

עדיין לא הקמת עסק? הנה פאן פאקט: עד 7 ימי עסקים ואנחנו מקימים לך עוסק ברשויות. השירות כולל ליווי של יועץ מס וגישה למערכת שלנו, במחיר מע”מם מאוד.
כבר יש לך חשבון אצלנו? אז אם יוצא לך להמליץ עלינו מדי פעם, אנחנו מזמינים אותך להצטרף לתכנית השותפים ולעשות מזה כסף.
בלעדי ללקוחות מסוף הסליקה המובנה שלנו: הבאנו את הארנק הדיגיטלי האהוב על משתמשי Apple כדי להעניק חווית תשלום חדשנית, נוחה ומאובטחת.
חברת האשראי שלך היא מקס, ויזה כאל או ישראכרט? מסוף הסליקה המובנה שלנו יעניק לך מחיר אטרקטיבי, שירות 3DS וחיבור ל-Apple pay. שנדבר על זה?

45 ימי ניסיון חינם
מחכים לך כאן

סליקת כרטיסי אשראי

חיבור למסוף סליקה קיים או הקמת מסוף חדש. עבור מסוף הסליקה של iCount, התשלום החודשי יהיה 30 ש"ח בחודש

שמירת כרטיסי אשראי

פיצ'ר שמירת כרטיסי האשראי מעניק לך אחסון מוצפן ומאובטח של פרטי האשראי של הלקוחות. כך שברגע שצריך לחייב, הכל כבר זמין לך.
₪20 לחודש

חיבור אתר מכירות

התחברות מהירה לפלטפורמות המסחר המובילות בעולם על מנת להפיק חשבוניות וקבלות באופן אוטומטי – בכל רכישה בחנות שלך.
₪20 לחודש לחיבור בודד
Shopify, Wix, Etsy

חיבור WooCommerce

התחברות מהירה לפלטפורמת המסחר המובילה על מנת להפיק חשבוניות וקבלות באופן אוטומטי – בכל רכישה בחנות שלך.
₪175 תשלום חד פעמי

חיבור מג’נטו

התחברות מהירה לפלטפורמת המסחר המובילה על מנת להפיק חשבוניות וקבלות באופן אוטומטי – בכל רכישה בחנות שלך.
₪60 לחודש

הוראות קבע

הפיצ'ר שיאפשר לך וללקוחות להקים הוראת קבע בנקאית או באשראי בשביל להפוך את הגבייה לאוטומטית. בשביל להפעיל את פיצ’ר הוראות הקבע באשראי חובה להפעיל גם מודל סליקת אשראי ושמירת אשראי.
₪30 לחודש
+ 22 אג' לכל ניסיון חיוב

מה קורה קוקי?

האתר שלנו משתמש בקובצי Cookie בשביל לשפר את חווית הגלישה שלך ולהתאים לך תכנים פרסומיים, והמשך הגלישה בו מהווה הסכמה לשימוש בקובצי Cookie. ניתן לבטל את ה-Cookies שלנו דרך הגדרות הדפדפן שלך. גלישה נעימה 🙂

45 ימי ניסיון חינם מתחילים
בהקמת חשבון :)