דוח שנתי לעוסק פטור: כל הליך הגשת הדוח שלב אחרי שלב

דוח-שנתי-עוסק-פטור

הדוח השנתי לעוסק הפטור הוא מסמך הכרחי לכל עצמאי או פרילנסר שעובד במדינת ישראל. הדוח השנתי של העוסק הפטור מספק סקירה מקיפה על אודות הפעילות הפיננסית של העצמאי, הכוללת את ההכנסות השונות שלו ולעיתים גם את הוצאותיו, במהלך שנה קלנדרית. הגשת הדוח בעצם תגן על בעל העסק או הפרילנסר מתשלומים גבוהים, מאחר שסכום המס הסופי שאותו יהיה חייב לשלם יחושב לפי דוח זה. במאמר זה, נסביר בדיוק מה היא מטרת הדוח, מי מחויב להגיש אותו ומה הם השלבים המעורבים בהכנת הדוח לעוסקים פטורים יחידים, מה המשמעות של קנס גירעון בהקשר של בדיקת דוח שנתי לעוסק פטור, וכמובן נספר באילו דרכים אפשר להגיש את הדוח.

מהו דוח שנתי למס הכנסה?

דוח המיסים השנתי לעוסקים פטורים, אשר ידוע בשמו המקוצר "הדוח השנתי", הוא מסמך שאזרחים במדינת ישראל המשתכרים מפעילות עצמאית פרטית, אם במתן שירותים שונים או בפעילות עסקית, מחויבים להגיש לרשויות מס הכנסה מידי שנה. את הדוח הזה מגישים במסמך המפרט את הפעילות הכלכלית של העצמאי ומשקף למס הכנסה את כל ההוצאות ואת כל ההכנסות של הנישום. נישום הוא עסק או האדם שרשום ברשויות מס הכנסה ובמע"מ כעוסק פטור. ההכנסות וההוצאות הללו יכללו את הרווחים אשר קיבל העסק, הפקדות לקרנות מסוימות, תשלומים של ביטוח לאומי וכל הכנסה שנתקבלה על ידי העסק או הוצאה שהייתה הכרחית לו ונלקחה מתוך קופת העוסק הפטור. דוח זה מפורט באופן חודשי, והוא עונה על 12 חודשי השנה כאשר מפרטים בו את ההכנסות אל מול ניהול ההוצאות. הדוח מספק לפקיד השומה בסניף מס ההכנסה בעיר שבה נפתח התיק של העוסק הפטור, את המידע ואת הנתונים הנחוצים לו לצורך חישוב סכום המס שאותו צריך לשלם העוסק הפטור. את הדוח תמיד נגיש על השנה שעברה, ועלינו להגיש אותו לרוב עד ה-30 באפריל של שנת מס העוקבת. אך לעיתים אפשר לבקש דחייה והארכה של זמן ההגשה, לצורך איסוף הנתונים והמסמכים הנדרשים.

אילו בעלי עסקים מחויבים בהגשת הדוח?

הגשת הדוח השנתי למס הכנסה היא פעילות המחייבת את העוסקים הפטורים, וגם את העוסקים המורשים אם הם עוסקים עצמאים בישראל. כמו כן כל אזרח במדינה מעל גיל 18 שהוא גם שכיר, נדרש להגיש לעיתים את הדוח השנתי למס הכנסה בתנאי שמגיע לרף הכנסה מסוים. כדי לדעת אם עליכם להגיש את הדוח השנתי, עליכם לוודא זאת מול גורם מקצועי או מול רשויות מס הכנסה בעיר שלכם. ועם זאת, עוסקים פטורים החייבים להגיש דוח שנתי לפי מס הכנסה הם:

 • עוסקים פטורים, בעלי תיק במס הכנסה בשנת המס הרלוונטית הנוכחית או הקודמת.
 • עוסקים פטורים יחידים, בעלי עסק עצמאי או נותני שירותים (שאינם רשומים כחברה).
 • שכירים מקבלי משכורת חודשית ממעסיק, החייבים בהגשת דוח מס שנתי מסיבות שונות, כמו בעלי שכר גבוה או עבודה בכמה מקומות.
 • בעלי הכנסה מאחד מהמקורות האלה: עבודה, עסק, בעלי שליטה בחברה, משלח יד.
 • יחידים המבקשים החזר מס ויש להם תיק במס הכנסה (הגישו בעבר דוח) או חייבים בהגשת דוח שנתי מסיבות שונות כמפורט בחוברת המידע של מס הכנסה.
 • חברות בע״מ נדרשים להגיש דו״ח שנתי לרשם החברות

מהם שלבי הכנת דוח שנתי לעוסק פטור?

הדוח השנתי שתגישו למס הכנסה בתור עוסקים פטורים, צריך להיות מפורט וכתוב בצורה בהירה מדויקת ועדכנית לשנת המס שעליה אתם מגישים את הדוח. לצורך כך, עליכם לאסוף את הנתונים לרבות ההכנסות וההוצאות של העסק שלכם הרשום תחת תיק במס הכנסה. כמו כן יתכן שתזדקקו לטפסים ונספחים המעידים על ההכנסות ועל ההוצאות שלכם. ואלו הם הפרטים שעליכם לכלול בדוח השנתי המפורט:

 • פירוט של כל ההכנסות שהיו לכם במהלך השנה הקלנדרית שעליה אתם ממלאים את הדוח: שכר (מעבודה או מעסק), רווחים מנכסים (כמו השכרת דירה), תשואות מהשקעות, ניירות ערך, תשלומי קצבאות וכן הלאה.
 • פירוט ההוצאות שהיו לכם כפי שמוכרות לצורך מס הכנסה: הוצאות הקשורות לעסק שלכם, כמו שכר לעובדים, שירותי רואה חשבון, הוצאות שיווק, רכישת ציוד, שכירות משרד, תחזוקת רכב, ייעוץ מקצועי, מיתוג ועוד.
 • מיסים ששולמו במהלך השנה: כמו מקדמות למס הכנסה, ניכוי מס במקור ועוד. כדאי להקפיד במעקב על המס שכבר שילמתם, כדי שלא תיווצר כפילות בחישוב תשלום המס.
 • הפקדות שביצעתם לשם העסק ומקופתו לביטוח לאומי ולקרנות שונות: כמו קרן פנסיה, קרן השתלמות ועוד.
 • דוח רווח והפסד
 • דוח תיאום מס: אתם עובדים כשכירים עליכם לצרף גם דוח תיאום מס.
 • נספחים רלוונטיים: כגון אישורי מגורים לצורך הטבות מס, קבלות על תרומות ועוד.

מהי המשמעות של קנס גרעון בהקשר של בדיקת דוח שנתית?

פקיד השומה הבודק את הדוח השנתי, מאשר אותו ויכול גם לקבוע את ההכנסה השנתית של הנישום לפי שפיטתו. אם הנישום מגיע למסקנה כי הדוח שגוי או אינו נכון, פקיד השומה יזמין אליו את הנישום לבירורים ולצורך תיקון הדוח. אם קיים הפרש בין תשלומי המס שהנישום שילם לפי הדוחות שאותם הגיש לבין תשלומי המס שחושבו מסך ההכנסות והרווחים הממשיים של הנישום, על הנישום יוטל קנס גירעון. קנס זה משולם על ההפרש בין המס ששילם הנישום למס שעליו לשלם בפועל, ולרוב הוא עומד על 15% מסכום הגירעון.

באילו דרכים אפשר להגיש את הדוח?

אפשר להגיש את הדוח בכמה פלטפורמות. הדרך הקלה ביותר להגיש את הדוח היא באופן מקוון דרך האתר של רשות המיסים. חיפוש מהיר בגוגל של הדוח השנתי ליחיד 1301, יביא אתכם היישר לאתר ולאזור האישי שלכם שבו יהיה עליכם למלא את הפרטים הרלוונטיים. כמו כן אפשר להיעזר בשירותי רואה חשבון שיוכל לעזור לכם ולהגיש בשבילכם את הדוח וכמובן במערכת לניהול עסק שיכולה להקל עליכם משמעותית מכיוון שהיא מחזיקה את רוב המידע של העסק שלכם בצורה מסודרת ומאפשרת ייצוא שלו. לא פחות חשוב, שירותיו של רואה חשבון נחשבים להוצאה מוכרת לצרכי מס. כמו כן, מי שמעוניין למלא את הדוח באופן פיזי וידני, יכול לעשות זאת באמצעות הדפסה של הדוח מהאינטרנט, מילוי וחתימה בצירוף של כל המסמכים והנספחים הרלוונטיים ולהגיש אותו ישירות ללשכת מס ההכנסה שאליה הוא משויך.

לסיכום

הגשת הדוח השנתי לעוסק הפטור היא דרישה הכרחית לכל עצמאי או פרילנסר העובד בישראל. הדוח הזה מספק שקיפות מלאה באשר לפעילות הכלכלית של העסק במהלך השנה למס ההכנסה, ולפיו מחושב המס שאותו עליכם לשלם בתור עוסקים פטורים. באמצעות הגשת הדוח בצורה תקינה ובזמן הדרוש, תוכלו לחסוך לעצמכם מיסים מיותרים וכאב ראש. 

לא הצטרפת עדיין?
עוד באותו נושא
איך לקבל רישיון עסק? הכל על רישוי עסקים
דוח רווח והפסד – איך עושים דוח רווח והפסד בצורה נכונה?
ניהול עובדים נכון, איך עושים את זה?
רווח תפעולי: מה זה אומר?
חשבוניות ישראל – כל מה שצריך לדעת
גוגל אנליטיקס – המדריך המלא
פיקסל פייסבוק – מה זה בכלל?
איך פותחים חנות אינטרנטית ב-12 שלבים?
מס שלילי – מי זכאי למס הכנסה שלילי?
תוכנה לניהול עסק – הכל במקום אחד
חוק המזומן החדש
מענק עבודה לעצמאים – כל מה שחשוב לדעת
כל מה שצריך לדעת על טופס 1514
המדריך המלא להכנת תוכנית עסקית + דוגמאות
פייפאל: איך זה באמת עובד ומה חשוב לדעת?
פיצ׳רים נבחרים שלנו
feature-icon (1)
סליקת כרטיסי אשראי

הקמה ו/או חיבור מסוף סליקה

feature-icon (17)
eCommerce

הפקה אוטומטית של מסמכים

Frame 7307 (1)
POS – קופה רושמת

לחנות הפיזית שלך

feature-icon (2)
הוראות קבע

דרך האשראי או חשבון הבנק

Sign
iCount Sign

ליצור חוזים ולהחתים מרחוק

feature-icon (10)
CRM

ניהול לקוחות, עובדים ומטלות

feature-icon (3)
ניהול הוצאות

לתעד את הוצאות העסק בקלות

feature-icon (15)
ניהול מלאי

לדעת בדיוק מה יש לך בחנות.

feature-icon (13)
iCount Time

הזמן שלך מתורגם לחשבונית

feature-icon (11)
נודניק

תזכורות תשלום ללקוחות

API icon
API

לחבר את המערכת שלנו לשלך

feature-icon (9)
3D Secure

אימות של עסקאות אשראי

עדיין לא הקמת עסק? הנה פאן פאקט: עד 7 ימי עסקים ואנחנו מקימים לך עוסק ברשויות. השירות כולל ליווי של יועץ מס וגישה למערכת שלנו, במחיר מע”מם מאוד.
כבר יש לך חשבון אצלנו? אז אם יוצא לך להמליץ עלינו מדי פעם, אנחנו מזמינים אותך להצטרף לתכנית השותפים ולעשות מזה כסף.
בלעדי ללקוחות מסוף הסליקה המובנה שלנו: הבאנו את הארנק הדיגיטלי האהוב על משתמשי Apple כדי להעניק חווית תשלום חדשנית, נוחה ומאובטחת.
חברת האשראי שלך היא מקס, ויזה כאל או ישראכרט? מסוף הסליקה המובנה שלנו יעניק לך מחיר אטרקטיבי, שירות 3DS וחיבור ל-Apple pay. שנדבר על זה?

45 ימי ניסיון חינם
מחכים לך כאן

סליקת כרטיסי אשראי

חיבור למסוף סליקה קיים או הקמת מסוף חדש. עבור מסוף הסליקה של iCount, התשלום החודשי יהיה 30 ש"ח בחודש

שמירת כרטיסי אשראי

פיצ'ר שמירת כרטיסי האשראי מעניק לך אחסון מוצפן ומאובטח של פרטי האשראי של הלקוחות. כך שברגע שצריך לחייב, הכל כבר זמין לך.
₪20 לחודש

חיבור אתר מכירות

התחברות מהירה לפלטפורמות המסחר המובילות בעולם על מנת להפיק חשבוניות וקבלות באופן אוטומטי – בכל רכישה בחנות שלך.
₪20 לחודש לחיבור בודד
Shopify, Wix, Etsy

חיבור WooCommerce

התחברות מהירה לפלטפורמת המסחר המובילה על מנת להפיק חשבוניות וקבלות באופן אוטומטי – בכל רכישה בחנות שלך.
₪175 תשלום חד פעמי

חיבור מג’נטו

התחברות מהירה לפלטפורמת המסחר המובילה על מנת להפיק חשבוניות וקבלות באופן אוטומטי – בכל רכישה בחנות שלך.
₪60 לחודש

הוראות קבע

הפיצ'ר שיאפשר לך וללקוחות להקים הוראת קבע בנקאית או באשראי בשביל להפוך את הגבייה לאוטומטית. בשביל להפעיל את פיצ’ר הוראות הקבע באשראי חובה להפעיל גם מודל סליקת אשראי ושמירת אשראי.
₪30 לחודש
+ 22 אג' לכל ניסיון חיוב

מה קורה קוקי?

האתר שלנו משתמש בקובצי Cookie בשביל לשפר את חווית הגלישה שלך ולהתאים לך תכנים פרסומיים, והמשך הגלישה בו מהווה הסכמה לשימוש בקובצי Cookie. ניתן לבטל את ה-Cookies שלנו דרך הגדרות הדפדפן שלך. גלישה נעימה 🙂

45 ימי ניסיון חינם מתחילים
בהקמת חשבון :)