מדיניות פרטיות

רישום לשירותים

 1. קבלת השירותים באתר טעונה בהרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך המלא, תעודת זהות, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך או פרטי כרטיס האשראי שברשותך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים. אייקאונט תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת.
 2. לאחר הרשמות למערכת ולמאגר המידע שלה, באפשרותך לקשר את פרופיל חשבון הפייסבוק שלך למערכת, ולהעביר אל מאגר המידע מידע כפי שהנהלת פייסבוק תאשר ובכפוף להליך האישור שלך במסגרת פלטפורמה זו (פייסבוק) והפרטים שמילאת שם, כדוגמת שמך המלא, תמונת פרופיל, טווח גילאי, מין, ומידע פומבי נוסף כדוגמת כתובת דואר אלקטרוני ומספר מזהה (שניתן לכל משתמש בפייסבוק).

איסוף מידע
 1. לצורך השימוש במערכת, אייקאונט תאסוף מידע אודות העסק, פעילות העסק לרבות מכירות והוצאות, לקוחות העסק וכדומה.
 2. למשתמש בשירות שעון הנוכחות שלנו, אנחנו אוספים מידע על המיקום שלך דרך ניתוח כתובת הIP  שלך ודרך קואורדינטות GPS מהמכשיר שלך (latitude/longitude). אנחנו אוספים את המידע הזה כדי לספק לך שירות כניסה ויציאה אוטומטי מ Punchio וכדי לציין את נקודות המיקום שלך בעת הכניסה והיציאה מהעבודה.
  מידע המיקום נשלח לשרת שלנו. בכל רגע ניתן להסיר את ההרשאה לדיווח מיקום מהאפליקציה על ידי כניסה לתוך חלון ההגדרות וביטול האפשרו לכניסה ויציאה אוטומטית מהמשרד או כניסה להגדרות המכשיר וביטול הרשאת המיקום של האפליקציה.


מאגר המידע

 1. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים במערכת, יישמרו במאגר המידע של אייקאונט. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הללו.


מסירת מידע לצד שלישי

 1. אייקאונט לא תעביר ו/או תציג לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:
  1. בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של אייקאונט, או בעת שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות לאייקאונט ולצד שלישי המוצגות באתר. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר איתך.
  2. במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר אייקאונט, את הוראות הסכם ההצטרפות לאתר או איזה מהשירותים המוצעים בו או תנאי שימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה, תהיה אייקאונט רשאית למסור את המידע לפי הנדרש;
  3. אם יתקבל בידי אייקאונט צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
  4. כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין אייקאונט;
  5. בכל מקרה שאייקאונט תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
  6. אם אייקאונט תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.


איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

 1. אייקאונט נעזרת בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.


אבטחת מידע

 1. אייקאונט מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי אייקאונט, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, אייקאונט לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
 2. במקרה בו יגיע לידיעתה של אייקאונט כי אירע אירוע של פריצה או דליפה של מידע אישי במערכות אייקאונט, אייקאונט תנקוט בפעולות על מנת להודיע למשתמשיה שהמידע האישי שלהם נפגע כתוצאה מהאירוע בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ72 שעות מרגע היוודע האירוע לאייקאונט.

Cookies  ו – Web Beacons

 1. האתר משתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרים, מהיכן הגעת אל האתרים, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתרים ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש באתר אייקאונט המחייב רישום. המידע ב- Cookies מוצפן, ואייקאונט נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שמערכת אייקאונט תוכל לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
 2. אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר אייקאונט או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שאתר אייקאונט יותאם להעדפותיך. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים במקום בטוח.


זכות לעיין במידע

 1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
 2. בנוסף, אם המידע שבמאגרי אייקאונט משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. אייקאונט תימחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לאייקאונט לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר- יוסיף להישמר אצל אייקאונט על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה אייקאונט למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לאייקאונט לפעול כאמור.


שמירת המידע

 1. באפשרותך להגדיר כי המידע האישי שנמסר על ידך במסגרת השימוש בשירותים של אייקאונט יישמר לתקופה של 7 שנים בלבד, באמצעות הגדרת ההגבלה כאמור במנגנון הייעודי בשירותים. אם לא תעשה כן, המידע האישי שלך יישמר על ידי אייקאונט לתקופה הנדרשת לפי צרכינו.


שינויים במדיניות הפרטיות

 1. אייקאונט רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר