הסכם שימוש במערכת iCount

אנא קרא/י את תנאי השימוש שלהלן טרם השימוש באתר או במערכת (כמוגדר מטה).

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט https://www.icount.co.il ("האתר") של אייקאונט מערכות בע"מ ("החברה" או "אנחנו"), חברה המספקת מערכת לניהול העסק בענן.

באתר ניתן, בין היתר, למצוא מידע אודות החברה ושירותיה המוצעים; ליצור עמנו קשר; לקרוא מאמרים וכתבות בנושאי ניהול עסק; לצפות במשרות פנויות בחברה ולהגיש קורות חיים ("האתר" או "תכני האתר"). בנוסף, דרך האתר או חנות האפליקציות ניתן להוריד, להירשם ולהתחבר לשירותי מערכת iCount ואפליקציית שעון הנוכחות (Punchio) (ביחד: "המערכת").

1. הסכמה לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות באתר
1.1. כל שימוש במערכת, באתר ובתכניהם, וכן יצירת קשר עם נציגי החברה על-ידי השארת פרטים או פניה לחברה, כפופים לתנאי שימוש אלה ("תנאי השימוש"). תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל מבקר באתר ("גולש"), לרבות לקוחות מנויים למערכת ("לקוח מנוי").
1.2. אנא קרא תנאי שימוש אלה בעיון. שכן, כל שימוש שלך באתר ו/או במערכת מהווה הסכמתך ואישורך לתנאי השימוש, וכן למדיניות הפרטיות (ביחד "תנאי החברה"). אם אינך מסכים לתנאי החברה במלואם, אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר ו/או במערכת. אנחנו עשויים לעדכן את תנאי החברה המופיעים באתר מעת לעת, ואלו המעודכנים יהיו המחייבים בכל נקודת זמן, לכן מומלץ לחזור ולעיין בהם בהתאם.
1.3. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים באופן שווה לנשים ולגברים.

2. הגבלות משתמשים
2.1. החברה רוצה להבטיח כי האתר והמערכת ינוהלו באופן תקין וכי התכנים השונים המועלים בהם ישרתו את הגולשים והלקוחות המנויים בצורה הטובה והבטוחה ביותר. לכן, בעת שימוש באתר ו/או במערכת, הנך מתחייב שלא לבצע את הפעולות הבאות:
2.1.1. התחזות לאדם או גוף כלשהו ו/או מסירת מידע על אדם אחר ללא הסכמתו כדין;
2.1.2. מסירת פרטים שגויים בעת ההרשמה או השימוש במערכת והעלאת מידע למערכת ללא אישור מתאים והרשאה כדין;
2.1.3. מסירה של פרטי התחברות (כמוגדר מטה) שהוקצו לך, לשימושו של צד שלישי;
2.1.4. שימוש בתכני האתר ו/או המערכת, לצרכים מסחריים, לשם הפצתם, לכל שימוש שאינו חוקי או מוסרי, או שהינו למטרות זדון ו/או בניגוד לתנאי החברה;
2.1.5. שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מרכיבי האתר ו/או המערכת;
2.1.6. הפצת "דואר זבל" או הצפה של שרתי האתר ו/או המערכת בכל דרך;
2.1.7. הטענה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס או קוד מחשב, המיועד להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומרה ו/או התוכנה המשמשים את האתר ו/או המערכת;
2.1.8. הפעלת יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר ו/או המערכת. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר ו/או מהמערכת;
2.1.9. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר ו/או במערכת, לרבות שימוש מסחרי כלשהו באתר ו/או במערכת ללא החזקת מנוי מתאים וקבלת הסכמת החברה בכתב ומראש;
2.1.10. הצבת האתר ו/או המערכת או כל חלק מהם במסגרת (frame) אתר ו/או מערכת אחרים, או כחלק (mirror) מאתר ו/או מערכת אחרים, ללא קבלת אישור החברה לכך בכתב ומראש;
2.2. החברה לא תישא באחריות לנזק שייגרם כתוצאה מקישור לאתר או למערכת ומכל הצגה או פרסום של תכנים מהאתר ו/או מהמערכת בכל דרך אחרת. מבלי לגרוע מהאיסורים שלעיל ומכל הוראה אחרת בתנאי השימוש, הגולש נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הפצת קישור, הצגה או פרסום של האתר ו/או המערכת ו/או חלקים מהם, ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
2.3. החברה רשאית להפסיק את השימוש שאתה עושה באתר ו/או במערכת לפי שיקול דעתה, לרבות במקרה של חסימת או הגבלת כרטיס האשראי או חשבון הבנק המשמש אותך לצורך תשלום דמי המנוי, חוב כלפי החברה, וכן אם לא תעמוד בתנאי השימוש או תעשה שימוש אסור באתר או במערכת, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשותה.

3. מדיניות פרטיות – הגנה על פרטיות הגולשים
3.1. החברה מתייחסת בכבוד לפרטיות כל אדם. המידע שאתה מוסר לגביך כגולש באתר או כלקוח מנוי במסגרת השימוש באתר ו/או המערכת נאסף, מטופל ונשמר בהתאם למדיניות הפרטיות. בנוסף, באפשרותך להעלות למערכת מידע שבבעלותך, לרבות מידע אישי על לקוחותיך, ספקיך, עובדיך ועוד. אם אתה סבור כי תעלה למערכת מידע אישי כאמור ושנדרש הסכם להסדרת אבטחתו, אנא פנה אלינו באמצעות עמוד יצירת הקשר באתר ואנו נפעל לספק עבורך נספח מתאים.

4. דמי מנוי
4.1. בעבור שימוש במערכת וככל שלא סוכם אחרת בהסכם מחייב ופרטני בין הצדדים, ישלם הלקוח המנוי לחברה סכום משתנה בהתאם למחירון המפורסם באתר החברה באמצעות הארנק הדיגיטלי המחובר למערכת ו/או הוראת חיוב בכרטיס אשראי ("אמצעי התשלום"). החברה רשאית לשנות מחירון זה ואת אמצעי התשלום, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
4.2. השימוש במערכת כפוף לקליטת פרטי הקשר והתשלום שהזנת, אישור ההזמנה על ידי החברה ואישור ביצוע העסקה על ידי חברת האשראי או מפעיל שירותי התשלום באמצעותו שילמת.
4.3. במקרה של תשלום באמצעות כרטיס אשראי יהא עליך למסור את פרטי כרטיס האשראי ואת תעודת הזהות של בעל הכרטיס, הנך מצהיר כי הפרטים שמסרת בעת ביצוע הרכישה הנם נכונים ובתוקף וכן כי יש לך את הסמכות לחייב את כרטיס האשראי באמצעותו בוצע התשלום על ידך. בכדי לוודא שפרטי כרטיס האשראי נמסרו בהסכמתך וידיעתך, החברה עשויה לאמת את המידע האישי אשר סופק במסגרת הליך הרישום כנגד מאגרי מידע של צדדים שלישיים. בעת ביצוע בדיקות אימות אלו, פרטים אישיים שסופקו על ידך יימסרו לצדדים שלישיים אשר עשויים לשמור תיעוד של מידע זה. אם לא תבטל את חשבונך לפני תאריך החיוב שלך, הנך מעניק לחברה הרשאה לחייב את אמצעי התשלום בדמי המינוי של תקופת החיוב הבאה והמנוי יתחדש בכל סוף תקופה אוטומטית אם לא תבחר להביא לסיומו באמצעות מערכת הסגירה או באופן אחר שנציע לרשותך.
4.4. התשלום באמצעי תשלום שונים עשוי להיות כרוך בעמלות שונות שייגבו ממך על-ידי חברת האשראי או מפעיל שירותי התשלום באמצעותו שילמת ובהתאם לתנאי השירות של אותו מפעיל. הנך נושא באחריות הבלעדית לשאת בעמלות אלה, ככל שנדרש.
4.5. החברה רשאית שלא לאשר ו/או למנוע ביצוע של תשלום, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות אך לא רק, במקרה שבו פרטיך היו שגויים או לא מלאים או במקרה שהופרו תנאי שימוש אלו.
4.6. החברה ו/או מי מטעמה אינה ולא תהא אחראית לכל בעיה ו/או תקלה ו/או נזק שייגרם לך או למי מטעמך בשל ביצוע ו/או גביית התשלומים. בכל בעיה ו/או תקלה ו/או טענה בקשר עם האמור, עליך לפנות ישירות לשירות הלקוחות של חברת האשראי או מפעיל שירותי התשלום באמצעותו שילמת.
4.7. החברה עשויה, מעת לעת, להציע באתר מבצעי קידום מכירות, חבילות או מינויים מיוחדים לרבות הנחה בגין רכישת מספר חשבונות ("מבצעים"). תנאי המבצעים אשר יוצגו באתר יקבעו ע"י החברה, והחברה שומרת על זכותה לבטל או לשנות את תנאי המבצעים.
4.8. במקרים של זיכוי החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות עמלת זיכוי.
4.9. כל תשלום לחברה אשר לא יתקבל במועדו יישא ריבית פיגורים בשיעור הקבוע בהגדרת ״ריבית והצמדה״ שבסעיף 1 לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ״א – 1961 לעניין ריבית המשתלמת יחד עם הפרשי הצמדה, בצירוף הוצאות גביה לרבות שכ"ט עו"ד (הגבוה מבין הוצאות גביה על פי מחירון החברה כפי שיהיה בתוקף באותה עת או הוצאות החברה בפועל).

5. הרשמה למערכת
5.1. על מנת שתוכל להתחבר למערכת וליהנות משירותיה, יהיה עליך לעבור הליך הרשמה, הכולל מסירת פרטיך לרבות שם מלא, שם החברה, מס' ת.ז/ ח.פ., עיר וארץ מגוריך, פרטי אשראי, וכתובת דוא"ל, וכן למסור את הסכמתך. לחילופין, ככל שנאפשר זאת, יהיה ניתן להתחבר למערכת באמצעות, או לסנכרן את חשבונך במערכת עם, חשבון הפייסבוק שלך ו/או חשבון ברשת חברתית או אתר אחר. ככל שתשמש בחשבונות חיצוניים כאמור, עליך לוודא כי תנאיהם מקובלים עליך ומאושרים על ידך ולחברה לא תהיה שום אחריות בנוגע לכך.
5.2. עליך למסור פרטים נכונים, מדויקים ומלאים בלבד. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש במערכת ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. במקרה של שינוי פרטים עליך לעדכנם באמצעות פניה למחלקת שירות הלקוחות של החברה או באופן מקוון באתר.
5.3. בעת הרישום למערכת יוגדר עבורך שם משתמש, אתה תתבקש לבחור מזהה חברה שישמש כשם משתמש שני, ולאחר הכניסה הראשונה תתבקש לעדכן סיסמא ("פרטי התחברות"). פרטים אלו יזהו אותך בכל כניסה למערכת.
5.4. החברה רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות. שמור על פרטי ההתחברות בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמא בתדירות גבוהה ככל האפשר ובכל מקרה לא פחות מאחת לשישה חודשים.
5.5. באחריותך להעביר לידי החברה באמצעות המערכת, את החומרים הדרושים לצורך הפקת המסמכים לרבות מדיה, טקסטים ו/או תכנים וכדומה.

6.  לקוח מנוי המפעיל שירותי סליקה באמצעות המערכת
6.1. ככל שתבחר לעשות שימוש בשירותי הסליקה שבמערכת, אלו עשויים להיות מסופקים ישירות על ידנו או על ידי חברות וספקים חיצוניים לחברה, למשל, חברת פאיימי בע"מ.
6.2. הסרת המערכת ממכשירך ו/או התנתקות מהמערכת וכן סיום או ביטול ההסכם עמנו אינם מבטלים את הרשמתך לשירות הסליקה. על מנת לבטל את שירות הסליקה עליך לפנות לספק הסליקה ולבקש לבטל הרשמתך.

7.  לקוח מנוי המשתמש בשירות "פתיחת תיק עוסק"
7.1. הנך מאשר כי הייצוג מול רשויות המס יתבצע על ידי אחד ממשרדי ראיית החשבון או אחד ממשרדי ייעוץ המס איתם החברה פועלת בשיתוף.
7.2. הנך מאשר כי מילוי הטפסים להקמת תיק העוסק והחתימה בסוף התהליך ישמשו את המערכת למילוי ולחתימה על כל הטפסים הנדרשים להקמת תיק עוסק מול הרשויות ואף למתן ייפוי כח למייצג שייבחר על ידי המערכת.
7.3. ברירת המחדל היא הקמת עוסק פטור למעט מקרים מיוחדים שיטופלו בצורה שונה על ידי המיצגים.
7.4. סכומי ההכנסה המשוערים ייקבעו לפי תחום הפעילות ועם תחילת הפעילות תבוצע הערכה ושינוי בהתאם לפעילות הספציפית שתוזן למערכת.
7.5. הנך מאשר שימוש בכרטיס האשראי השמור במערכת על מנת לבצע תשלומים שוטפים לרשויות השונות כפי שיידרשו.
7.6. באחריות הלקוח המנוי לדווח על כל התשלומים בגין רכוש קבוע וכל הוצאות העסק השוטפות בתוך המערכת והכול על פי הוראות החוק לעניין ההכרה בהוצאות לעניין מס הכנסה ומע"מ.
7.7. על הלקוח המנוי לשמור פיזית למשך 7 שנים את כל מסמכי ההוצאות שיצולמו לצורך דיווח הוצאות במערכת.
7.8. הלקוח המנוי הוא האחראי הבלעדי למסירת כלל המידע הנדרש בדיווח על ידי הרשויות, ולמידע הנדרש לצורך השימוש במערכת וכן לתקינותו, וחוקיותו של המידע האמור. החברה נותנת את השירות האמור בהתבסס המידע שנמסר על ידך ואינה בודקת את מידע זה.
7.9. למען הסר ספק, החברה אינה אחראית ואין לה כל השפעה על החלטות רשויות המס שיינתנו בעניינך לרבות כתוצאה ממתן שירות זה.

8. תמיכה

8.1. החברה תספק שירותי תמיכה שוטפת ללקוחות מנויים בימים א'-ה' בין השעות 9:00 – 20:00 ובימי ו' בין השעות 9:00 – 12:00. יש לפנות בבקשה לתמיכה באמצעות פתיחת קריאת תמיכה בקישור הזה. החברה תפעל על מנת לספק מענה ראשוני בתוך 60 דקות מרגע פתיחת קריאת תמיכה במערכת.
8.2. במקרים של תקלה משביתת פעילות לגמרי, החברה תפעל לשחזור של המערכת למצב הגיבוי האחרון בתוך 72 שעות.

9. העדר אחריות למצגים

9.1. החברה מספקת את האתר והמערכת, לרבות המידע והתכנים במסגרתם כמות שהם (AS IS), ואינה נותנת כל הבטחה בדבר אחריות, מפורשת או משתמעת, חוקית או אחרת, בכל התקשרות עם החברה, נציגיה, או בכל הקשור לאתר ו/או המערכת.
9.2. המידע המופיע באתר (לרבות המאמרים והכתבות בו) הינו מידע כללי אינפורמטיבי בלבד, ואינו מהווה ייעוץ פיננסי או עסקי וכיו"ב. החברה אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס למידע. בהתאם לכך, הגולש מודע ומסכים כי כל הסתמכות על מידע כאמור נעשה באחריותו הבלעדית ובהתאם לשיקול דעתו ומתחייב כי לא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין האמור לעיל ו/או השימוש באתר.
9.3. מובהר בזאת כי החברה לא תישא בכל אחריות ולא תהיה אחראית לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות עקיפות ו/או ישירות שיגרמו לגולשים באתר וללקוחות מנויים במערכת ו/או לרכושם ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש במידע באתר ו/או במערכת.
9.4. מובהר בזאת כי הלקוח המנוי הינו האחראי בלעדי לתכנים שיעלה למערכת וכי החברה לא תהיה אחראית למידע ו/או פלט ו/או תוכן המסמכים אשר יופקו על ידו ו/או לאמיתות הנתונים המופיעים במסמכים.
9.5. החברה לא תישא בכל אחריות לתוכן שיווקי שיופיע ע"ג המסמכים ו/או באמצעות קישור מן המסמכים לאתר חיצוני ו/או דף נחיתה.
9.6. החברה לא תהיה אחראית על מעבר תשדורות באמצעות דואר אלקטרוני בכל הקשור לשימושי המערכת.
9.7. החברה לא תישא בכל אחריות בנוגע להפצת דואר אלקטרוני מסוג "דואר ספאם" בהתאם להגדרתו בתיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח –2008.
9.8. החברה נוקטת באמצעים מקובלים כדי שהשימוש באתר ובמערכת יהיה בטוח ותקין, אך אף אתר ו/או מערכת אינם בטוחים לחלוטין ומשכך, החברה אינה מתחייבת שהשימוש בהם יהיה מאובטח, בלתי נתון להפרעות, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות, יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, זמין בכל עת ו/או נקי משגיאות. בייחוד, החברה אינה מתחייבת ואינה יכולה להתחייב כי השימוש באתר ו/או במערכת יתאים לדרישותיך או צרכיך.
9.9. האתר והמערכת מכילים קישורים לאתרים, מוצרים, מאמרים או עמודים של צדדים שלישיים, לרבות פרסומים, תמונות או מידע מכל סוג. בנוסף, יתכן שהמידע באתר ו/או במערכת יכלול תוכן של צדדים שלישיים שאינם נשלטים ו/או קשורים לחברה או שהחברה תאפשר ממשקי תקשורת באמצעות תוכנות צד שלישי, כדוגמת,WhatsApp  פייסבוק ואחרים. למען הסר ספק, החברה אינה אחראית בשום צורה לתקינותם של הקישורים, האתרים, המוצרים, המאמרים הנ"ל, למידע המופיע בהם, לתוכן המוצג בהם, לשירותים המוצעים במסגרת אתרים אלו ולשירותים או תוכנות של צדדים שלישיים כאמור לעיל, ו/או לתנאי השימוש או למדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלה ו/או לאופן ניהול אתריהם או תוכנותיהם. יובהר, כי ציון שם, קישורים חיצוניים, סימן מסחר ו/או מוצר של צד שלישי אחר, מופיע אך ורק כשירות למשתמש ואינו מהווה המלצה כלשהי לגביהם.

10. הגבלת אחריות
10.1. בשום מקרה לא תהיה החברה אחראית כלפיך ו/או מי מטעמך לכל נזק מיוחד, עונשי, תוצאתי, נלווה, או עקיף, הנובעים מהשימוש באתר ו/או במערכת, אף אם החברה או שליחיה או נציגיה ידעו או שדווח להם על האפשרות לאירוע נזק מעין זה, לך או לכל אדם מלבדך. כמו כן, החברה אינה תהיה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע באתר ו/או במערכת, על ידי מי מהגולשים או על ידי כל גורם אחר שאין לחברה שליטה עליו.
10.2. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בשום מקרה, החבות המצרפית המקסימאלית של החברה (בין בחוזה, עוולה או כל צורה אחרת של חבות) בגין כל חבות, נזקים, פיצויים או אובדן שנובעים מהסכם זה, לרבות שימוש או אי-יכולת להשתמש במערכת ו/או באתר, לא תהיה גבוהה מסכום דמי המנוי אשר שולמו בפועל ע"י הלקוח המנוי במהלך שלושת (3) החודשים אשר קדמו למועד האירוע אשר בגינו נתגבשה אחריות החברה.

11. קניין רוחני
11.1. כל המידע המוצג באתר ובמערכת (למעט חשבונות ומסמכים המועלים על ידי הלקוח המנוי למערכת ו/או מופקים על ידו ועבורו במערכת אשר הינם בבעלות הלקוח המנוי) נמצא בבעלות הבלעדית של החברה או של צד שלישי, שהרשה לחברה להשתמש בו ואין לראות במידע ובתכנים המסופקים על ידה כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את המידע שבאתר ו/או במערכת, ו/או לעשות בו או שימוש בניגוד לתנאים אלו, לרבות שימוש מסחרי, ללא ההסכמה המפורשת מראש ובכתב של החברה. זכויות היוצרים בכל הקשור לאתר ו/או למערכת, לרבות עיצוב, תכנים, סימנים מסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לחברה, שמורים לחברה.
11.2. כמו כן, אין להכניס באתר ו/או במערכת שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם, למכור, להשכיר או למסור לצד שלישי, בין אם באמצעותך ובין אם באמצעות צד שלישי, כל חלק מן האתר ו/או המערכת בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב או מבעלי הזכויות האחרים.
11.3. הלקוח המנוי והוא בלבד מצהיר כי הוא בעל הזכות הקניינית וכן בעל זכות היוצרים כהגדרתה בחוק זכויות יוצרים, התשס"ח–2007 בכל כיתוב, תמונה, לוגו ופרסום על גבי המסמכים שהעביר ו/או ע"ג כל מסמך אחר שיופק ע"י החברה עבורו, לרבות הצהרת הלקוח המנוי כי הוא בעל הזכות בסימן מסחרי כהגדרתו פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972.

12. סיום התקשרות/ הפסקת שירות
12.1. כל צד יהיה רשאי לסיים הסכם זה בכל עת באופן מיידי, מכל סיבה שהיא, על ידי מתן הודעה בכתב לצד השני מראש, ללא כל פיצוי לצד שכנגד, בהתאם לסעיף 12.2 שלהלן.
12.2. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, גולש או לקוח מנוי לא יהא זכאי בשום מקרה, לרבות במקרה של ביטולו המוקדם של הסכם זה או סיומו, לפיצוי כלשהו ו/או להחזר כלשהו מאת החברה או מי מטעמה בגין תשלומים שביצע ו/או היה עליו לבצע ו/או ההשקעות אשר ישקיע, אם ישקיע, ו/או הוצאות בהם יישא בכל הקשור ו/או הכרוך בהסכם זה ו/או בגין כל אובדן הכנסה או רווח עתידי שלו.
12.3. יובהר כי הפסקת או התנתקות משירותי הסליקה אינם מביאים לסיום ההסכם. בעניין זה, ראה סעיף 6.2 שלעיל.
12.4. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רשאית החברה להפסיק בכל עת את מתן השירותים (דרך האתר ו/או דרך המערכת), כולם או מקצתם. החברה תפרסם באתר הרלוונטי הודעה על הפסקה זו זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק החברה את החומר הכלול באתר ובמערכת למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

13.  הדין החל ובוררות
13.1. על השימוש באתר ובמערכת ותנאי החברה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או המערכת ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה, תובא בפני בורר אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט וזהותו תיקבע על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.
13.2. הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר תל אביב. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו.
13.3. על אף האמור לעיל, ככל שהחברה תיתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, בקשר לגולש או לקוח מנוי ו/או שימושי במערכת או באתר, החברה תוכל לצרף את הלקוח כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה.
13.4. בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 יהיה בתי המשפט שמושבו בעיר תל-אביב.
13.5. סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.
13.6. בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.

14.  כללי
14.1. החברה רשאית לסגור את האתר ואת המערכת, ולשנות מעת לעת את המבנה שלהם וזמינות התכנים בהם, ללא צורך להודיע לך על כך מראש.
14.2. רק החברה רשאית להמחות את זכויותיה באתר, במערכת או בנוגע אליהם לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתה.
14.3. אין בהתקשרות זו משום מתן בלעדיות ו/או העדפה מכל סוג שהיא ללקוח המנוי. החברה שומרת על זכותה להתקשרות עם כל גורם אחר לרבות מתחרים של הלקוח המנוי ולרבות ספקים ו/או יבואנים מקבילים (parallel).
14.4. הלקוח מאשר קבלת מיילים שיווקיים מהחברה וביכולתו להסיר עצמו מרשימת התפוצה של החברה בכל רגע על ידי לחיצה על קישור ההסרה שיופיע במיילים השיווקיים או באמצעות שליחת בקשת הסרה דרך עמוד יצירת קשר באתר.

עודכן לאחרונה: דצמבר, 2022.

פיצ׳רים נבחרים שלנו
feature-icon (1)
סליקת כרטיסי אשראי

הקמה ו/או חיבור מסוף סליקה

feature-icon (17)
eCommerce

הפקה אוטומטית של מסמכים

Frame 7307 (1)
POS – קופה רושמת

לחנות הפיזית שלך

feature-icon (2)
הוראות קבע

דרך האשראי או חשבון הבנק

Sign
iCount Sign

ליצור חוזים ולהחתים מרחוק

feature-icon (10)
CRM

ניהול לקוחות, עובדים ומטלות

feature-icon (3)
ניהול הוצאות

לתעד את הוצאות העסק בקלות

feature-icon (15)
ניהול מלאי

לדעת בדיוק מה יש לך בחנות.

feature-icon (13)
iCount Time

הזמן שלך מתורגם לחשבונית

feature-icon (11)
נודניק

תזכורות תשלום ללקוחות

API icon
API

לחבר את המערכת שלנו לשלך

feature-icon (9)
3D Secure

אימות של עסקאות אשראי

עדיין לא הקמת עסק? הנה פאן פאקט: עד 7 ימי עסקים ואנחנו מקימים לך עוסק ברשויות. השירות כולל ליווי של יועץ מס וגישה למערכת שלנו, במחיר מע”מם מאוד.
כבר יש לך חשבון אצלנו? אז אם יוצא לך להמליץ עלינו מדי פעם, אנחנו מזמינים אותך להצטרף לתכנית השותפים ולעשות מזה כסף.
בלעדי ללקוחות מסוף הסליקה המובנה שלנו: הבאנו את הארנק הדיגיטלי האהוב על משתמשי Apple כדי להעניק חווית תשלום חדשנית, נוחה ומאובטחת.
חברת האשראי שלך היא מקס, ויזה כאל או ישראכרט? מסוף הסליקה המובנה שלנו יעניק לך מחיר אטרקטיבי, שירות 3DS וחיבור ל-Apple pay. שנדבר על זה?


ייצוג ברשויות המס

ניהול תיק העוסק שלך מול רשויות המס, הכולל דיווח הכנסות והוצאות, חישוב מקדמות המס והגשת הדו”ח השנתי שלך. בקיצור, חוסכים לך את הרו”ח.
₪79 לחודש

סליקת כרטיסי אשראי

חיבור למסוף סליקה קיים או הקמת מסוף חדש. עבור מסוף הסליקה של iCount, התשלום החודשי יהיה 30 ש"ח בחודש

שמירת כרטיסי אשראי

פיצ'ר שמירת כרטיסי האשראי מעניק לך אחסון מוצפן ומאובטח של פרטי האשראי של הלקוחות. כך שברגע שצריך לחייב, הכל כבר זמין לך.
₪20 לחודש

חיבור אתר מכירות

התחברות מהירה לפלטפורמות המסחר המובילות בעולם על מנת להפיק חשבוניות וקבלות באופן אוטומטי – בכל רכישה בחנות שלך.
₪20 לחודש לחיבור בודד
Shopify, Wix, Etsy

חיבור WooCommerce

התחברות מהירה לפלטפורמת המסחר המובילה על מנת להפיק חשבוניות וקבלות באופן אוטומטי – בכל רכישה בחנות שלך.
₪175 תשלום חד פעמי

חיבור מג’נטו

התחברות מהירה לפלטפורמת המסחר המובילה על מנת להפיק חשבוניות וקבלות באופן אוטומטי – בכל רכישה בחנות שלך.
₪60 לחודש

מה קורה קוקי?

האתר שלנו משתמש בקובצי Cookie בשביל לשפר את חווית הגלישה שלך ולהתאים לך תכנים פרסומיים, והמשך הגלישה בו מהווה הסכמה לשימוש בקובצי Cookie. ניתן לבטל את ה-Cookies שלנו דרך הגדרות הדפדפן שלך. גלישה נעימה 🙂

45 ימי ניסיון חינם מתחילים
בהקמת חשבון :)