מהו חוק החברות?

חוק-החברות

חוק החברות הוא אחד החוקים המרכזיים והחשובים ביותר בעולם העסקי והמשפטי בישראל. החוק מסדיר את הקמתן, ניהולן ופירוקן של חברות, ומגדיר את הזכויות והחובות של בעלי המניות, הדירקטורים והנושים של החברה. מטרתו העיקרית של חוק החברות היא ליצור מסגרת משפטית ברורה ויציבה לפעילותן של חברות, תוך הבטחת האינטרסים של כל הצדדים המעורבים. מתכננים להקים חברה או צפויים לערוך בה שינויים? המאמר הבא יעשה לכם קצת סדר בעניינים ויעזור לכם להבין את חוק החברות ובאופן כללי את התחום עצמו.

מהו חוק החברות?

חוק החברות הוא חוק ישראלי שנחקק בשנת 1999 ונכנס לתוקף בשנת 2000. החוק מחליף את פקודת החברות המנדטורית משנת 1929 ואת נסחו של החוק הזה משנת 1983, והוא רפורמה מקיפה ומודרנית בדיני החברות בישראל. חוק החברות מסדיר את כל ההיבטים הקשורים לחברות, החל בהקמתן, דרך ניהולן השוטף וכלה בפירוקן. החוק קובע את המבנה המשפטי של חברות, את אופן התנהלותן ואת היחסים בין החברה לבין בעלי המניות, נושאי המשרה והצדדים השלישיים הקשורים אליה. כמו כן, החוק מגדיר את תפקידיהם וחובותיהם של בעלי התפקידים בחברה, כמו הדירקטוריון והמנכ"ל.

חוק החברות נועד להגן על זכויות בעלי המניות, ובייחוד על המיעוט שבהם, תוך קביעת כללים לממשל תאגידי תקין. נוסף על כך, החוק מבקש להבטיח את יציבותן הפיננסית של חברות ואת יכולתן לפרוע את חובותיהן באמצעות הטלת חובות וסנקציות על נושאי המשרה והדירקטורים במקרים של ניהול כושל או מצבים נוספים.

הרקע לחוק החברות

חקיקת חוק החברות בישראל נבעה מהצורך להתאים את הדין הקיים למציאות העסקית המודרנית ולהתפתחויות בעולם המשפט והכלכלה. פקודת החברות המנדטורית, שהייתה בתוקף עד לחקיקת החוק החדש, הייתה מיושנת מאוד ולא הותאמה לצרכים של המשק הישראלי ולמבנה החברות המודרניות. תהליך חקיקת חוק החברות החל בשנות ה-90, וכלל עבודת מטה מקיפה של ועדות מומחים ודיונים ציבוריים. מטרת החוק הייתה ליצור הסדר מקיף, מאוזן ומודרני, שיאזן בין האינטרסים של בעלי המניות, נושי החברה והמשק בכללותו, תוך שמירה על עקרונות של יעילות, שקיפות וממשל תאגידי תקין.

המבנה של חוק החברות

חוק החברות מורכב מעשרה חלקים, כאשר כל חלק עוסק בהיבט אחר של דיני החברות:

  • חלק ראשון: הגדרות ופרשנות
  • חלק שני: ייסוד החברה ורישומה
  • חלק שלישי: מבנה החברה
  • חלק רביעי: מינהל החברה
  • חלק חמישי: בעלי מניות
  • חלק שישי: נושאי משרה בחברה
  • חלק שביעי: הון החברה
  • חלק שמיני: רכישת חברות, מיזוג ועוד
  • חלק תשיעי: הוראות כלליות
  • חלק עשירי: ביטול, הוראות מעבר, תחולה ותחילה

כל אחד מהחלקים כולל פרקים ותתי סעיפים המפרטים את ההוראות הרלוונטיות. חלוקה זו מקלה את ההתמצאות בחוק ומאפשרת למשתמשים למצוא בקלות את ההוראות הנוגעות לנושא הספציפי שמעניין אותם. עם זאת, לעיתים נדרשת הכרה של ההקשר הרחב יותר כדי להבין את המשמעות המלאה של הוראה מסוימת. 

על מי ומה משפיע התיקון לחוק החברות?

תיקון חוק החברות משפיע באופן ישיר על כל החברות הרשומות בישראל, בעלי המניות שלהן, נושאי המשרה שבהן וכן על הצדדים השלישיים הקשורים לחברות כמו נושים וספקים. התיקונים לחוק עשויים להשפיע על אופן ההתנהלות של חברות, על מבנה הבעלות והשליטה בהן, על תהליכי החלטת ההחלטות ועל רמת השקיפות והדיווח הנדרשת. למשל, תיקון 16 לחוק החברות, שנכנס לתוקף בשנת 2011, הוסיף דרישה לאישור מיוחד של עסקאות עם בעלי שליטה, וזאת כדי להגביר את הפיקוח על עסקאות בעייתיות ולהגן על בעלי מניות המיעוט. תיקון זה משפיע על תהליכי החלטת ההחלטות בחברות, ובייחוד על חברות שבהן יש בעל שליטה דומיננטי.

תיקון אחר נוגע לאחריות של נושאי משרה ודירקטורים על נזקים שגרמו לחברה בעקבות הפרת חובת הזהירות. תיקון זה מבהיר את היקף האחריות של נושאי המשרה ומטיל עליהם סנקציות במקרים של התנהלות רשלנית או פזיזה. הוראות אלו משפיעות על התמריצים של נושאי המשרה ועל מוכנותם לקבל על עצמם תפקידים בחברות.

עוד היבט חשוב המושפע מחוק החברות הוא אופן הדיווח והגילוי הנאות הנדרש מחברות. החוק מחייב את החברות לפרסם דוחות כספיים, דיווחים מיידיים על אירועים מהותיים ומידע שוטף לבעלי המניות ולציבור הרחב. מערך דיווחים זה נועד להגביר את השקיפות של פעילות החברות ולאפשר למשקיעים להחליט החלטות מושכלות. תהליך הכנת הדוחות הכספיים מחייב שימוש בתוכנה כמו תוכנה להנהלת חשבונות מתקדמת העונה על הסטנדרטים והכללים החשבונאיים המקובלים. התוצאות העסקיות המדווחות משמשות בין היתר כבסיס לחישוב ההכנסה החייבת במס, כך שלעיתים חשבי השכר בחברות נדרשים להתמודד גם עם סוגיות של מס הכנסה שלילי

חברות העוסקות במחקר ופיתוח נדרשות לכלול בדיווחים גם את הוצאות המחקר והפיתוח שלהן, והם צריכים לגבש ולהציג תוכנית אסטרטגית הכוללת את יעדי המחקר והפיתוח שלהן (רוצים לדעת גם אתם איך עושים את זה? קראו את המדריך המלא לתוכנית עסקית שהכנו במיוחד בשבילכם). ריבוי ומורכבות הדרישות הביאו גם לפיתוח של מגוון תוכנות ניהול, כמו תוכנה לניהול עסק, שנועדו לסייע לחברות ולמנהלים לעמוד בדרישות הרגולטוריות ולהחליט החלטות חכמות.

לסיכום

חוק החברות הוא נדבך מרכזי בעולם העסקי הישראלי ומשפיע באופן מהותי על אופן פעילותן והתנהלותן של חברות. החוק נועד לקדם ממשל תאגידי תקין, להגן על זכויות המשקיעים ולהבטיח שקיפות ויציבות כלכלית. החוק גם מציב בפני החברות ונושאי המשרה אתגרים רגולטוריים ותפעוליים לא מבוטלים, ולכן המפתח להתמודדות עם אתגרים כאלו טמון בהיכרות מעמיקה עם הוראות החוק, בהטמעת תהליכי עבודה וממשל תאגידי נאותים ובשימוש בכלים טכנולוגיים מתקדמים לניהול הדיווח והגילוי הנאות.

לא הצטרפת עדיין?
עוד באותו נושא
יועץ עסקי מומלץ
עוסק פטור: המדריך שיעשה לכם סדר
איך לקבל רישיון עסק? הכל על רישוי עסקים
דוח רווח והפסד – איך עושים דוח רווח והפסד בצורה נכונה?
ניהול עובדים נכון, איך עושים את זה?
רווח תפעולי: מה זה אומר?
חשבוניות ישראל – כל מה שצריך לדעת
גוגל אנליטיקס – המדריך המלא
פיקסל פייסבוק – מה זה בכלל?
איך פותחים חנות אינטרנטית ב-12 שלבים?
מס שלילי – מי זכאי למס הכנסה שלילי?
תוכנה לניהול עסק – הכל במקום אחד
חוק המזומן החדש
מענק עבודה לעצמאים – כל מה שחשוב לדעת
כל מה שצריך לדעת על טופס 1514
פיצ׳רים נבחרים שלנו
feature-icon (1)
סליקת כרטיסי אשראי

הקמה ו/או חיבור מסוף סליקה

feature-icon (17)
eCommerce

הפקה אוטומטית של מסמכים

Frame 7307 (1)
POS – קופה רושמת

לחנות הפיזית שלך

feature-icon (2)
הוראות קבע

דרך האשראי או חשבון הבנק

Sign
iCount Sign

ליצור חוזים ולהחתים מרחוק

feature-icon (10)
CRM

ניהול לקוחות, עובדים ומטלות

feature-icon (3)
ניהול הוצאות

לתעד את הוצאות העסק בקלות

feature-icon (15)
ניהול מלאי

לדעת בדיוק מה יש לך בחנות.

feature-icon (13)
iCount Time

הזמן שלך מתורגם לחשבונית

feature-icon (11)
נודניק

תזכורות תשלום ללקוחות

API icon
API

לחבר את המערכת שלנו לשלך

feature-icon (9)
3D Secure

אימות של עסקאות אשראי

עדיין לא הקמת עסק? הנה פאן פאקט: עד 7 ימי עסקים ואנחנו מקימים לך עוסק ברשויות. השירות כולל ליווי של יועץ מס וגישה למערכת שלנו, במחיר מע”מם מאוד.
כבר יש לך חשבון אצלנו? אז אם יוצא לך להמליץ עלינו מדי פעם, אנחנו מזמינים אותך להצטרף לתכנית השותפים ולעשות מזה כסף.
בלעדי ללקוחות מסוף הסליקה המובנה שלנו: הבאנו את הארנק הדיגיטלי האהוב על משתמשי Apple כדי להעניק חווית תשלום חדשנית, נוחה ומאובטחת.
חברת האשראי שלך היא מקס, ויזה כאל או ישראכרט? מסוף הסליקה המובנה שלנו יעניק לך מחיר אטרקטיבי, שירות 3DS וחיבור ל-Apple pay. שנדבר על זה?

45 ימי ניסיון חינם
מחכים לך כאן

ייצוג ברשויות המס

ניהול תיק העוסק שלך מול רשויות המס, הכולל דיווח הכנסות והוצאות, חישוב מקדמות המס והגשת הדו”ח השנתי שלך. בקיצור, חוסכים לך את הרו”ח.
₪79 לחודש

סליקת כרטיסי אשראי

חיבור למסוף סליקה קיים או הקמת מסוף חדש. עבור מסוף הסליקה של iCount, התשלום החודשי יהיה 30 ש"ח בחודש

שמירת כרטיסי אשראי

פיצ'ר שמירת כרטיסי האשראי מעניק לך אחסון מוצפן ומאובטח של פרטי האשראי של הלקוחות. כך שברגע שצריך לחייב, הכל כבר זמין לך.
₪20 לחודש

חיבור אתר מכירות

התחברות מהירה לפלטפורמות המסחר המובילות בעולם על מנת להפיק חשבוניות וקבלות באופן אוטומטי – בכל רכישה בחנות שלך.
₪20 לחודש לחיבור בודד
Shopify, Wix, Etsy

חיבור WooCommerce

התחברות מהירה לפלטפורמת המסחר המובילה על מנת להפיק חשבוניות וקבלות באופן אוטומטי – בכל רכישה בחנות שלך.
₪175 תשלום חד פעמי

חיבור מג’נטו

התחברות מהירה לפלטפורמת המסחר המובילה על מנת להפיק חשבוניות וקבלות באופן אוטומטי – בכל רכישה בחנות שלך.
₪60 לחודש

מה קורה קוקי?

האתר שלנו משתמש בקובצי Cookie בשביל לשפר את חווית הגלישה שלך ולהתאים לך תכנים פרסומיים, והמשך הגלישה בו מהווה הסכמה לשימוש בקובצי Cookie. ניתן לבטל את ה-Cookies שלנו דרך הגדרות הדפדפן שלך. גלישה נעימה 🙂

45 ימי ניסיון חינם מתחילים
בהקמת חשבון :)