מעודכן 01.01.2023
מחלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע (שיעור מופחת) – 7,122 ש"ח ​ ​מחלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (שיעור מלא) –  47,465 ש"ח ​ ​
מעסיקעובדסך הכולמעסיקעובדסך הכול
דמי ביטוח לאומי3.55%0.4%3.95% 7.6%7%14.6%
דמי ביטוח בריאות3.1%3.1%5%5%
סך הכול3.55%3.5% 7.05% 7.6%12%19.6%

ההכנסה המרבית מתעדכנת לפי עליית שיעור המדד בינואר כל שנה.

 

 פירוט שיעורי דמי הביטוח על פי סוגי העובדים והטורים בטופס 102 (דיווח על העסקת עובדים תושבי ישראל):

החל ב- 01.01.2023

 

מופחת

מלא

סך הכול

עובד

מעסיק

סך הכול

עובד

מעסיק

טור 1 – עובד תושב/ת ישראל שמלאו לו 18 שנה וטרם הגיע לגיל פרישה7.05%3.5%3.55%19.6%12%7.6%
טור 2 – בעל שליטה בחברת מעטים שמלאו לו 18 וטרם הגיע לגיל פרישה
7%3.49%3.51%19.17%11.79%7.38%
טור 3 – בטור זה יש לדווח על יתר העובדים שהם תושב/ת ישראל ואינם כלולים בטור 1 ועל בעלי שליטה שאינם כלולים בטור 2
אישה וגבר מעל  גיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק שנעשו לראשונה תושב/ת ישראל מעל גיל 62
3.58%3.1%0.48%7.12%5%2.12%
בעל שליטה בחברת מעטים3.57%3.1%0.47%7.06%5%2.06%
אישה וגבר מתחת ​לגיל פרישה שנעשו לראשונה תושב/ת ישראל

מעל גיל 62

4.06%3.24%0.82%10.23%7.28%2.95%
אישה בין גיל פרישה  ל"גיל פרישה לגבר"  שנעשתה לראשונה תושב/ת ישראל

מעל גיל 62​

3.67%

3.12%

0.55%7.82%5.35%

2.47%

​גבר ואישה בין " גיל פרישה לגבר"
ל גיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק שנעשו לראשונה תושבים מעל גיל 62
3.63%3.11%0.52%7.45%5.14%2.31%
מקבלי קצבת נכות מעבודה או נכות כללית ויש להם אישור שנתי מהביטוח הלאומי3.58%3.1%0.48%7.12%5%2.12%
בעל שליטה בחברת מעטים
3.57%3.1%0.47%7.06%5%2.06%
אישה בין גיל פרישה ל " גיל פרישה לגבר" שאינה מקבלת קצבת אזרח ותיק
6.66%3.38%3.28%17.19%10.07%7.12%
נשים וגברים בין גיל פרישה לגיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק שאינם מקבלים קצבת אזרח ותיק6.62%3.37%3.25%16.82%9.86%6.96%
בעל שליטה בחברת מעטים
6.61%3.37%3.24%16.76%9.86%6.9%
מי שטרם מלאו לו 18 שנה0.48%0.48%2.12%2.12%
בעל שליטה בחברת מעטים
0.47%0.47%2.06%2.06%
נשים וגברים המקבלים קצבת אזרח ותיק0.48%0.48%2.12%2.12%
בעל שליטה בחברת מעטים
0.47%0.47%2.06%2.06%
חייל בשירות סדיר, תורם איברים, תושב זר ממדינת אמנה3.95%0.4%3.55%14.6%7%7.6%
בעל שליטה בחברת מעטים
3.9%0.39%3.51%14.17%6.79%7.38%