טופס 126

מהו טופס 126


אם אתם בעלי עסק שמעסיקים עובדים, ראוי להבין מהו טופס 126, ופה נעשה סדר – נציג את סך הפרטים שראוי לדעת בנושא.

טופס 126 מוגש מדי שנה עבור כל עובד בנפרד וב2 פעימות, מתוך מטרה להבטיח את תנאי העבודה. הטופס מוגש למס הכנסה ולביטוח לאומי והכרחי שהוא יהיה מדויק וללא פערי מידע מול דוחות אחרים. הדוח מכיל את פרטי המשכורת של סך חודשי השנה, כולל ניקוי מס הכנסה. מכאן שדוח זה מתמצת את טופסי 102 (מוגשים מדי חודש) ועל כן מחויב לשקף אותם נאמנה.

ממה בנוי טופס 126?

מה תמצאו בטופס 126? טבלה שמתייחסת לחודשים, לנתוני ביטוח לאומי ולנתוני מס הכנסה. סה"כ קיימים כ9 טורים ושני צדדים. שנרחיב?

היכרות מקדימה עם צד א':

 • טור א' – ניכוי מס הכנסה של כל המעסיקים, כולל היטל עובדים זרים (שווה ערך לטור ב'+ג')
 • טור ב' – מאותם עובדים שמופיעים בטופס 102 מבצעים ניכוי מס הכנסה.
 • טור ג' – ניכוי מס הכנסה מהמעביד לטובת העובדים הזרים – כולל היטל.
 • טור ד' – ציון הסכום שחייב במס הכנסה (כולל התייחסות לתושבי חוץ).
 • טור ה' – בהתאם לטופס 102 החודשי מנכים דמי בריאות ודמי ביטוח לאומי – כולל סך הקודים הרלוונטיים: קוד דיווח 7 זיכויים, קוד דיווח 3 הפרשים וקוד דיווח 4.
 • טור ו' – חייב ביטוח לאומי בטופס 102, כולל קוד דיווח 3 הפרשים. במקביל, לא נכללים עובדים שמצויים בחופשה, תושבי חוץ ופנסיונרים שיצאו לפרישה מוקדמת. כמו כן, כאן לא יופיעו סך המשכורות שחייבות בביטוח לאומי (אלו שנמצא ב102 דיווח 4/7).
 • טור ז' – הטבת ניכוי מס עבור עובדים מאילת.
 • טור ח' – שירות התעסוקה, כולל מס שכר.

מכאן שצד א' מעניק סיכום ברמה השנתית, אך לא ברמה החודשית ונכללים בו מספר סעיפים:

 • סעיף 15 – מתייחס להיקף ההוצאות מהביטוח הלאומי מצד המעביד ב102 – ללא הוצאות ביטוח לאומי עבור טפסי 612,613 ו617. כמו כן, בכדי שיתאפשר להשוות נתונים אלו לדוחות אחרים צריך להפחית את דמי הביטוח של עובדים שנמצאים בחל"ת, של תושבי חוץ ושל פנסיונרים שיצאו לפרישה מוקדמת.
 • סעיף 17 – התייחסות לסך ההכנסות שנחשבות. בכדי לוודא התאמה רצוי להשוות את הממצאים לאלו שמופיעים בנייר עבודה או בדוח הכנסות זקופות.

צד ב' – דין וחשבון על עובדים שהועסקו

סעיף 24: סך התשלומים והמשכורות, אך ללא סעיפים 25,26 ו27.

סעיף 28: סך התשלומים והמשכורות שחייבים במס הכנסה, ממש כפי שהם מיוצגים ב102, כאשר פה נחדד שסעיף 28 צריך לתאום את טור ד' שמופיע בצד השני.

סעיף 29: סך מס ההכנסה שנוכה מהעובדים לכל אורך השנה. הכרחי לוודא שהנתונים תואמים את אלו שבטור ב' בצד השני. בנוסף, בהנחה ולרשות העובד פיצויי פיטורין, פדיון חופשה, או משמרות, רצוי ציין זאת במספר טורים בחלק ב'.

טופס 126 – ביטוח לאומי

יש ללחוץ על כפתור העריכה כדי לשנות את הטקסט הזה. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט מיחוצים. קלאצי צש בלי.

טופס 126 – מס הכנסה

טופס 126 שמוגש למס הכנסה מציג את סך המידע שנוגע להיטל עובדים זרים, וראוי לדעת שאם המעסיק משלם אותו המידע יופיע בטור ג' או בסעיף 13א' (בצד א'). נוסף על כך, הטבות מס שנוגעות לעלות השכר של עובדים מאילת יופיעו בטור ח' (צד א'), ופיצויי פיטורין ששולמו בשנת המס מוטב להשוות לסעיף 26 א' (מופיע בסיכום צד א').

שידור טופס 126

לקראת שידור טופס 126 חשוב לעשות שיעורי בית ולוודא שהנתונים תואמים את אלו שמופיעים בטפסי 102. בהנחה ומרוצים מהממצאים יש לשדר את הטופס למס הכנסה עד 30 באפריל של סיום שנת המס, כאשר למייצגים ניתן להשיג הארכה. מה עם ביטוח לאומי? יש להגיש לו עד 18 ליולי (עבור חודשי ינואר-יוני של אותה שנה) ועד 18.1 (עבור חודשי ינואר-דצמבר של השנה הקודמת), כאשר עד ה30.4 ניתנת הארכה. כיצד מגישים? אפשרי לשדר את טופס 126 באתר מס הכנסה, ואם מבקשים לעשות את הדברים פנים מול פנים, אפשרי להזמין את הטופס ולהגיש אותו לפקיד שומה לצד חתימה דיגיטלית.

לאחר שהטופס נקלט במערכת המעסיק מקבל אישור בדמות "דוח מותאם", הגדרה שמעידה על התאמה בין נתוני הדיווח השוטף (102) לבין נתוני הדוח השנתי. מנגד, אם לא נמצאה התאמה, המעסיק יתבשר על אי התאמה, ופה נמצא שני מקרים שמגדירים דוחות שכאלו:

 • דוח שמציג נתוני דיווח שוטף (102) נמוכים, ביחס לנתוני הדוח השנתי.
 • דוח שמציג נתונים חלקיים. קורה כאשר נתוני הדיווח השוטפים (102) גבוהים מנתוני הדיווח השנתיים בניכויים.

הפעולות שיש לבצע במצב שבו טופס 126 אינו מאושר

מה קורה אם האישור המיוחל אינו מגיע? יש כמה דברים שנדרשים לעשות:

 • מעסיק או מנכה שהגיש את הטופס אך קיבל "דוח לא מותאם" (או "דוח חלקי"), חייב להסדיר בהקדם את הדיווחים – לבצע התאמה מלאה בין שני הסוגים (102 ו126).
 • בהנחה ואי ההתאמה מתייחסת לפער מדיווחי 102, המנכה/מעסיק נדרש לפנות למחלקת גביית ניכויים שיושבת במשרד השומה ולפעול לטובת תיקון הדיווחים שאינם מיישרים קו.
 • בהנחה והמקור של אי ההתאמה נוגע לנתוני הדוח השנתי בקטגוריית ניכויים, המנכה/מעסיק נדרש לפנות למוקד הניכויים הארצי (תחת מחלקת תפעול), וזאת מתוך מטרה להגיש דוח מתקן.

לסיכום:

טופס 126 מגישים הן לביטוח לאומי והן למס הכנסה, כאשר הוא מהווה דין וחשבון שכולל את סך המידע שנוגע למשכורת השנתית של עובדי העסק. לצד סך הסעיפים שעליו להכיל, הטופס גם מחויב להיות מדויק, ואם נמצאים פערי מידע נדרשים לפעול ולתקן, ועל כן מי שמחפש סיוע מקצועי, יימצא תועלת רבה במערכת הנהלת חשבונות ממוחשבת.

Comments

comments