הוצאה מוכרת למע"מ

הוצאות מוכרות למע"מ

המע"מ, מס ערך מוסף, מוטל על פי החוק על מתן שירותים, על יבוא של טובין ועל עסקאות מסחריות וגובהו הוא אחוז מסוים מסך העסקה, כשאחוז זה משתנה אחת לכמה שנים. התנהלותם של בעלי העסקים, בין אם אלה פרילנסרים, עצמאיים או בעלי חברות גדולות או קטנות, כוללת התייחסות גם אל המע"מ באופן שוטף, בדומה למס ההכנסה, והיא באה לידי ביטוי על ידי העברת הסכום הנדרש (אותו אחוז מסך העסקה, העומד נכון לשנת 2017 על 17 אחוזים) לרשויות המס. אותו סכום מועבר לרוב אחת לחודשיים.

כיצד אפשר להזדכות על המע"מ

גובה המע"מ, כאמור, נקבע בהתאם לגובה העסקה עצמה. מכיוון שהוא מהווה אחוז מסוים ממנה, ככל שסכומה הכולל של העסקה גבוה יותר, כך יהיה גם גובה המע"מ. המע"מ מוטל בארץ, ובדומה למקומות אחרים בעולם, על הצריכה עצמה. הצרכן נדרש לשלם מס מסוים על הרכישה שלו, מס המכונה "מע"מ". מכיוון שבעלי העסקים, הפרילנסרים, העצמאיים וגם החברות בשוק, נדרשים לשלם את המע"מ כחלק מפעילותם העסקית וגובים אותו כחלק מהתשלום או השירות שאותו הם מספקים, ישנה אפשרות עבורם גם להזדכות על המ"מ, לבצע קיזוז לפני שהם מעבירים את הסכום הנדרש לרשויות המס. הדבר רלוונטי כמובן אך ורק לעסקים מורשים, שהיקף הכנסותיהם עובר את הסכום שנקבע על פי החוק, ככזה המחייב גם תשלום מע"מ. עסקים שהכנסותיהם אינם עוברים את הרף המדובר, מכונים "עוסק פטור" ואינם מחויבים לגבות מלקוחותיהם את המע"מ ואחר כך גם להעבירו לרשויות.

באילו מקרים

חברות בע"מ, עצמאיים או פרילנסרים המוגדרים כ"עוסק מורשה" יכולים, כאמור, להזדכות על המע"מ ולבצע קיזוז לפני שהם מעבירים את הסכום הנדרש לרשויות. את המע"מ אפשר לקזז בהוצאות שונות, כמו למשל בהוצאות החשמל והטלפון, ברכישת ציוד משרדי או חומרים מיוחדים הנדרשים לעבודה היום יומית, בדמי השכירות החודשיים, בארנונה ובהוצאות נוספות שוטפות. יחד עם זאת, כדאי לזכור שעבור חלק מההוצאות הקיזוז יהיה חלקי וחלק מההוצאות לא נחשבות ככאלו האפשריות למטרת הקיזוז. ההוצאות הרלוונטיות תהיינה כאלו הקשורות לפעילות העסקית, כשבמידה ומדובר בקיזוז חלקי, אלו הוצאות שאינן קשורות לפעילות באופן מלא. למשל, הוצאות השכרת רכב לפרילנסרים. הדלק משמש אותם לנסיעה, במקרים כאלה, הן לצרכים פרטיים והן לצרכים עסקיים. גם החשמל שבבית. פרילנסרים שעובדים בביתם משתמשים בחשמל הן כחלק בלתי נפרד מעבודתם היום יומית והן גם לצרכים פרטיים. במקרים כאלה הקיזוז יהיה חלקי.

כדאי וחשוב לדעת

כדי להזדכות על המע"מ וגם כדי לדעת מהו גובה המע"מ המדויק שיש להעביר לרשויות המס, חשוב להיעזר בשירותיו של מערכת הנהלת חשבונות וגם לנהל רישום שוטף של ההוצאות ושל ההכנסות החודשיות. באופן זה יהיה אפשר לדבר בצורה המדויקת ביותר מה גובה המע"מ שיש לשלם וגם איך אפשר להפחית מהסכום המדובר.

תגובות

תגובות