הדרך אל עסק עצמאי מניב אשר יוציא אתכם מעולם השכירים, רצופה בתחנות שונות ומגוונות, החל מבחירת תחום העיסוק, שם העסק, דרך גיוס ההון הנדרש והשגת הלקוח המרוצה הראשון. חלק מאותן תחנות מדוברות עשויות להיות מרגשות ומאתגרות, אחרות, ואין בריחה מכך, הינן בעלות אופי בירוקרטי וטכני הרבה יותר ועדיין חשובות בהחלט. כדאי לדעת, עבור מרבית העוסקים העצמאיים ובמיוחד אלה שאינם פועלים במסגרת שותפות, הפעלת עסק מצריכה שליטה וידע בכלל רמות הפעילות העסקית ובכלל זה גם ההתנהלות מול רשות המיסים. על מנת לסייע לכם ברכישת הידע הבסיסי בתחום זה נציג כעת את המידע הבסיסי ביחס למנוח שגור למדי בתחום זה בישראל – אישור ניהול ספרים. מה משמעות המונח? מתי תידרשו להמציא אישור שכזה וכיצד ניתן להשיגו? תשובות לפנים.

מה זה בעצם אישור ניהול ספרים?

אישור על ניהול ספרים הוא אישור מטעם רשות המיסים הניתן לעוסקים עצמאיים ומעיד כי הם מקיימים תיעוד הנהלת חשבונות על פי הוראות תקנות המס בישראל.

לשם מה נדרש אישור ניהול ספרים?

הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 קובעות כי על מנת שגוף ציבורי יוכל לרכוש מעוסק עצמאי מוצר או שירות, על אותו עוסק עצמאי להעביר לידי הגוף הציבורי הרלוונטי אישור ניהול ספרים. אישור זה, כך על פי הוראות החוק, מעיד כי אותו מנהל פנקסי הנהלת חשבונות על פי הוראות החוק, כי הוא מדווח על הכנסותיו והוצאותיו לרשות המיסים, הן בהתייחס להוראות אגף מס הכנסה ובמידת הצורך גם בהתאם להוראות אגף המע"מ. הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים קובעות הגדרה רחבה למדי למונח "גוף ציבורי" ובכלל זה נמנים: גופים ממלכתיים בבעלות המדינה, גופים מתוקצבים במסגרת תקציב המדינה, חברות בורסאיות ועוד גופים נוספים אשר לפעילותם היבט ציבורי. החוק קובע גם מספר סייגים לחובת הצגת אישור ניהול ספרים ועדיין במידה והעסק אותו הקמתם פועל מול המגזר הציבורי, תהיה זו הנחה סבירה למדי כי הצגת אישור שכזה תידרש ממכם.

איך משיגים אישור ניהול ספרים?

הגוף המופקד על הנפקת אישור על ניהול ספרים הוא רשות המיסים. במידה ופתחתם תיק כעוסק עצמאי מול רשות המיסים (בין אם כעוסק פטור ובין אם כעוסק מורשה), הדרך הפשוטה והנוחה ביותר להוצאת האישור הנדרש הוא על ידי כניסה לאתר האינטרנט של רשות המיסים. באתר הרשות ניתן להיכנס למערכת הנפקת אישורים (לאחר תהליך הרשמה לא ארוך) ועל ידי הזנת מספר נתונים מזהים לקבל את האישור הנדרש ישירות לתיבת הדואר האלקטרוני. במקרה הצורך ניתן כמובן לקבל את האישור המבוקש באמצעות הגעה ישירה ליחידת רשות המיסים אליה אתם משוייכים.