נטישת מעמד השכירים ומעבר לחיים עצמאיים הוא חלום המלווה לא מעט מאיתנו, חלום הכולל השארת הבוס המציק מאחור וקבלת ריבונות מלאה על השעות הרבות מיומנו המוקדשות לעבודה. המציאות בפועל היא כמובן מורכבת ומאתגרת הרבה יותר (גם אם לא בלתי אפשרית) וכוללת שורה של מטלות נעימות יותר ופחות המתחייבות ממעמד של עוסק עצמאי. אחת מאותן מטלות וללא ספק אחת המחייבות מביניהן היא פתיחת תיק עוסק עצמאי ברשות המיסים, אותו צעד בירוקרטי המהווה חותמת רשמית מטעם המדינה כי אתם מהווים כעת עסק בפני עצמכם. אחת ההחלטות הראשונות אותן תיאלצו לקבל בהקשר זה היא הבחירה בין מעמד של עוסק פטור לזה של עוסק מורשה. על מנת לסייע לכם במלאכה זאת ועל מנת שתוכלו לקבל החלטה באופן מושכל על בסיס ידע, נציג כעת מידע בנוגע למעמד – עוסק מורשה.

מה זה בעצם עוסק מורשה?

חוקי המס בישראל קובעים מספר הגדרות ביחס למעמדם של עוסקים עצמאים: עוסק פטור, עוסק מורשה, חברה בע"מ, מלכ"ר וכן הלאה. עוסק מורשה הוא מעמד של עוסק עצמאי המחויב בתשלום מע"מ ומחויב בדיווח מע"מ חודשי, זאת בניגוד לעוסק פטור הזוכה לפטור מחובות אלו. מבין העוסקים העצמאיים ישנם אלה המחויבים במעמד של עוסק מורשה ואינם יכולים לבחור במעמד עוסק פטור:

1- עוסקים עצמאיים שהכנסתם השנתית עולה על הרף הקבוע בתקנות המס. רף זה מתעדכן מעת לעת, אך נכון לשנת 2020 הוא עומד על עומד על 100,491 ₪. כלומר כל מי שמחזור הכנסתיו השנתי מעסק עצמאי עולה על 100,491 ₪ מחויב להחזיק במעמד עוסק מורשה.

2- חוקי המס קובעים גם שורה של תחומי עיסוק, אשר העוסקים בהם כעוסקים עצמאיים מחויבים במעמד של עוסק מורשה. ברשימת תחומי עיסוק אלה: בעלי מקצועות חופשיים (מהנדסים, אדריכלים, רופאים, פסיכולוגים, עו"ד רואי חשבון ועוד), עסקי נדל"ן (סוחרי נדל"ן, מתווכים וכו'), סוחרי רכבים ועוד.

חובות המוטלים על עוסק מורשה

החובה החוקית העיקרית המוטלת על עוסק עצמאי המוגדר כעוסק מורשה נוגעת כאמור לעיל לתשלום מע"מ. המע"מ מחושב בתוך החשבונית, ולמעשה מסמך זה (הקרוי חשבונית מס) הוא המסמך המוכר על ידי שלטונות המס לשם התחשבנות. ביתר פירוט עוסק מורשה מחויב בגביית מע"מ מכל לקוחותיו, בדיווח על כך לרשות המיסים ובהעברת המע"מ שנגבה לידי המדינה, תוך קיזוז תשלומי מע"מ (בתנאים מסוימים) אותם שילם העוסק בעצמו לספקים ונותני שירותים. שיעור המע"מ בישראל נכון להיום הוא 17 אחוזים, על כן אם ניקח לדוגמא אדריכל הגובה מלקוח 10,000 ₪ עבור עבודת תכנון, מעמדו כעוסק מורשה מחייב אותו לגבות מן הלקוח 1700 ₪ נוספים (גבייה המתועדת בחשבונית אותה הוא מחויב להעביר לידי הלקוח). את אותם 1700 ₪ אמור האדריכל להעביר לידי רשות המיסים, אך לדוגמא באותו חודש הוא גם שילם שכ"ד עבור משרד, הוא רשאי לקזז מאותם 1700 ₪ את סכום המע"מ אותו שילם למשכיר. יש לציין כי תקנות המס קובעות אילו הוצאות ניתנות לקיזוז לצרכי מע"מ, בין אם באופן מלא ובין אם בשיעור חלקי מתוכן.