מה ההבדל בין חשבונית מס, חשבון עסקה וחשבונית עסקה?

ראשית,יש להבחין בין "חשבונית עסקה" ל"חשבון עסקה".
על פי חוק מע"מ, כל עוסק חייב להוציא חשבונית עסקה, גם אם העסקה פטורה לעניין מע"מ.

עוסקים פטורים שממילא עסקאותיהם אינן חייבות במע"מ מסתפקים בפרקטיקה בדרך כלל בהוצאת קבלה בלבד.
עוסקים מורשים חייבים לשלם למע"מ את מע"מ העסקאות הגלום בעסקאותיהם החייבות, בין אם מדובר בחשבונית מס ובין אם מדובר בחשבונית עסקה.
אין הבדל ביניהן.
לפיכך,עוסקים מורשים יעדיפו להוציא חשבונית מס שכן רק חשבונית מס מאפשרת ללקוח לקזז את מע"מ התשומות הגלום בה.

אין גם עדיפות מבחינה טכנית להוצאת חשבונית עסקה על חשבונית מס בשונה למשל מקופה רושמת שלה קיים יתרון לעיתים מבחינת נוחות התפעול לעומת חשבונית מס.
המסמך השימושי הוא "חשבון עסקה" והוא בא לבטא מעין דרישת תשלום שמוציא העוסק ללקוח לפני שקמה לו החובה,על פי החוק,להוציא חשבונית.

בפרקטיקה נוטים לבלבל בין המושגים "חשבונית עסקה ו"חשבון עסקה". כאמור,בשונה מ"חשבון עסקה" אין צורך בהוצאת חשבוניות עסקה ועדיף להשתמש בחשבוניות מס בלבד.