למעט אולי רואי חשבון ויועצי מס, צלילה אל עולם תקנות וחוקי המיסוי בישראל היא משימה שרובנו היינו מעדיפים לוותר עליה. ואכן, במידה ואת פרנסתכם אתם מוצאים בעבודה כשכירים, רבו הסיכויים שאתם יכולים לחסוך מעצמכם את החוויה. מנגד במידה ואתם עצמאים או שוקלים להפוך לכאלה, רכישת הידע הבסיסי בתחום היא מטלה שאינכם יכולים להרשות לעצמכם לוותר עליה. כדי לסייע לכם בעניין נציג כעת הסבר בסיסי בנוגע לאחד המונחים היותר שגורים בתחום – עוסק פטור.

מה זה בעצם עוסק פטור?

על פי חוקי המס בישראל עוסקים עצמאיים (כלומר אדם המתפרנס מהפעלת עסק עצמאי) נחלקים לשתי קטגוריות בהתייחס לחובת תשלום מע"מ (מס ערך מוסף): עוסק פטור ועוסק מורשה. באופן הפשטני ביותר עוסק פטור הוא עוסק עצמאי אשר מעמדו מול רשות המיסים מקנה לו פטור מתשלום מע"מ בעוד עוסק מורשה מחויב בתשלום מע"מ ומחויב בדיווח חודשי לאגף המע"מ.

מי יכול לקבל מעמד עוסק פטור?

האבחנה הבסיסית על פי תקנות המס המאפשרת לעוסק עצמאי לאחוז במעמד עוסק פטור נוגעת להיקף הכנסותיו, כלומר עוסק עצמאי שהכנסתו השנתית עולה על הרף שנקבע בתקנות מחויב במעמד עוסק מורשה ואילו עוסק עצמאי שהכנסתיו קטנות מן הרף רשאי לבחור באם להיות עוסק פטור או עוסק מורשה. רשות המיסים מעדכנת את הרף המדובר מעת לעת, אולם נכון לעת זו הוא עומד על 98,707 ₪.

לצד האבחנה המתייחסת להכנסה קובע החוק שורה של תחומי עיסוק אשר העוסקים בהם מחויבים במעמד עוסק מורשה: בעלי מקצוע חופשי (אדריכלים, מהנדסים, פסיכולוגים, עו"ד, רופאים, רואי חשבון וכו'), בעלי בית ספר לנהיגה, סוחרי נדל"ן, מתווכי נדל"ן, סוחרי רכב ועוד.

עבור עוסקים עצמאיים שהכנסותיהם נמוכות מן הרף הנקבע ואינם עוסקים באחד מתחומי העיסוק הנקובים עומדת האפשרות לבחור בין מעמד עוסק פטור למעמד עוסק מורשה. עוסק פטור יוציא חשבונית עסקה, אשר לא תכלול תוספת חיוב מע"מ.

החובות המוטלות על עוסק פטור

עוסק פטור, כאמור אינו נדרש לשלם מע"מ, אולם הוא אינו פטור מיתרת החובות החוקיים המוטלים על עוסקים עצמאיים: הגשת דו"ח שנתי לרשות המיסים, תשלום מס הכנסה, תשלום ביטוח לאומי וכן הלאה. יתר על כן מדי שנה נדרש עוסק פטור לחדש את מעמדו באמצעות חתימה על הצהרה כי הכנסותיו כעוסק עצמאי בשנה הקודמת היו נמוכות מן הרף הקבוע בחוק.

למי מתאים מעמד עוסק פטור?

על פניו נראה כי הבחירה ההגיונית עבור כל עוסק עצמאי היא במעמד עוסק פטור (בהנחה שהוא  עומד בתנאים המאפשרים מעמד זה). למעשה התשובה לשאלה המוצגת היא מורכבת מעט יותר. אכן עוסק פטור אינו נדרש לשלם מע"מ ואינו נדרש לקיים דיווח חודשי לאגף המע"מ (מטלה בירוקרטית המובילה רבים לשכירת שירותיו של רואה חשבון), אולם מנגד הוא אינו נהנה מן ההטבה העומדת לעוסק מורשה – קיזוז המע"מ אותו שילם בעצמו (לספקים, נותני שירותים וכו') מול המע"מ אותו הוא נדרש לשלם. בהקשר זה חובה לציין כי החוק אינו מאפשר לעוסק מורשה לקזז כל תשלום מע"מ ששילם, אלא אפשרות זו מתקיימת רק עבור סוגי הוצאות מסוימים ולעתים רק עבור חלק מסכום המע"מ.