תכנית "הטבת שותפים"

להלן התנאים אשר יחולו בין אייקאונט מערכות בע"מ ("החברה" או "אנחנו") לבין צדדים אשר יצטרפו לתוכנית "הטבת השותפים" אשר מופעלת ע"י החברה ("התכנית"):
  1. במסגרת התכנית, החברה תעניק למצטרפים אליה (כל מצטרף, להלן "שותף"), עמלה עד לגובה של 15% מהסכום אשר ישולם בפועל לחברה ע"י כל לקוח חדש אשר ע"פ רישומי החברה יצטרף לשירותי החברה באמצעות קוד ייעודי שיקבל השותף מהחברה , וזאת במשך 3 שנים ממועד הצטרפות הלקוח כאמור.
  2. העמלה תינתן עבור לקוחות חדשים שיצטרפו למסלול המלא בלבד של החברה (ולא, למשל, למסלול "אקספרס") ורק ביחס לסכום שישולם על ידי הלקוח בגין מחיר הבסיס של המסלול עצמו (לא תינתן עמלה ביחס למודלים נוספים או תוספות שונות). לא תינתן עמלה עבור לקוחות קיימים, לקוחות עבר או גורמים עמם החברה מנהלת או ניהלה קשר.
  3. העמלה המגיעה לשותף תישמר ע"י החברה ותועבר לשותף באמצעות העברה בנקאית (או בכל דרך אחרת שתחליט החברה) לאחר שגובה סך העמלות יגיע ל- 100 ₪. יובהר, לא תועבר עמלה בסכום נמוך יותר, והחברה תשתדל לאפשר לך מעקב על הסכום שנצבר.
  4. כתנאי וכנגד כל תשלום אשר יועבר לשותף, יעביר השותף לחברה חשבונית מס קבלה /קבלה.
  5. עמלה תינתן בעבור סכומים סופיים בלתי ניתנים לביטול או החזר, אשר שולמו לחברה בפועל.
  6. הנך מתחייב שלא להציגך כשלוח של החברה ו/או כמי מטעמה ושלא להפיץ את הקישור הייעודי שתקבל בפומבי או באופן מסחרי, ומכל מקום שלא לפגוע במוניטין החברה. יובהר כי אינך רשאי וחל איסור מוחלט להציג מצגים, התחייבויות, הבטחות והצהרות בשם החברה – אשר יהיו בטלים מעיקרם. ככל שתפר תנאים אלה או תגרום כל נזק לחברה, באופן ישיר או עקיף, הנך מתחייב לשפות ו/או לפצות את החברה על כך.
  7. החברה רשאית להפסיק ו/או לשנות את תנאי התכנית בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת, אולם לא יהיה בכך כדי לפגוע בזכויות ו/או בעסקאות אשר הושלמו טרם מועד השינוי כאמור.
  8. בשום מקרה לא תהיה החברה אחראית כלפיך ו/או מי מטעמך לכל נזק מיוחד, עונשי, תוצאתי, נלווה, או עקיף, אף אם החברה או שליחיה או נציגיה ידעו או שדווח להם על האפשרות לאירוע נזק מעין זה, לך או לכל אדם מלבדך. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, החבות המצרפית המקסימאלית של החברה בגין כל חבות, נזקים, פיצויים או אובדן שנובעים מתנאים אלה, לא תעלה על 100₪.
פיצ׳רים נבחרים שלנו
feature-icon (1)
סליקת כרטיסי אשראי

הקמה ו/או חיבור מסוף סליקה

feature-icon (17)
eCommerce

הפקה אוטומטית של מסמכים

Frame 7307 (1)
POS – קופה רושמת

לחנות הפיזית שלך

feature-icon (2)
הוראות קבע

דרך האשראי או חשבון הבנק

Sign
iCount Sign

ליצור חוזים ולהחתים מרחוק

feature-icon (10)
CRM

ניהול לקוחות, עובדים ומטלות

feature-icon (3)
ניהול הוצאות

לתעד את הוצאות העסק בקלות

feature-icon (15)
ניהול מלאי

לדעת בדיוק מה יש לך בחנות.

feature-icon (13)
iCount Time

הזמן שלך מתורגם לחשבונית

feature-icon (11)
נודניק

תזכורות תשלום ללקוחות

API icon
API

לחבר את המערכת שלנו לשלך

feature-icon (9)
3D Secure

אימות של עסקאות אשראי

עדיין לא הקמת עסק? הנה פאן פאקט: עד 7 ימי עסקים ואנחנו מקימים לך עוסק ברשויות. השירות כולל ליווי של יועץ מס וגישה למערכת שלנו, במחיר מע”מם מאוד.
כבר יש לך חשבון אצלנו? אז אם יוצא לך להמליץ עלינו מדי פעם, אנחנו מזמינים אותך להצטרף לתכנית השותפים ולעשות מזה כסף.
בלעדי ללקוחות מסוף הסליקה המובנה שלנו: הבאנו את הארנק הדיגיטלי האהוב על משתמשי Apple כדי להעניק חווית תשלום חדשנית, נוחה ומאובטחת.
חברת האשראי שלך היא מקס, ויזה כאל או ישראכרט? מסוף הסליקה המובנה שלנו יעניק לך מחיר אטרקטיבי, שירות 3DS וחיבור ל-Apple pay. שנדבר על זה?


ייצוג ברשויות המס

ניהול תיק העוסק שלך מול רשויות המס, הכולל דיווח הכנסות והוצאות, חישוב מקדמות המס והגשת הדו”ח השנתי שלך. בקיצור, חוסכים לך את הרו”ח.
₪79 לחודש

סליקת כרטיסי אשראי

חיבור למסוף סליקה קיים או הקמת מסוף חדש. עבור מסוף הסליקה של iCount, התשלום החודשי יהיה 30 ש"ח בחודש

שמירת כרטיסי אשראי

פיצ'ר שמירת כרטיסי האשראי מעניק לך אחסון מוצפן ומאובטח של פרטי האשראי של הלקוחות. כך שברגע שצריך לחייב, הכל כבר זמין לך.
₪20 לחודש

חיבור אתר מכירות

התחברות מהירה לפלטפורמות המסחר המובילות בעולם על מנת להפיק חשבוניות וקבלות באופן אוטומטי – בכל רכישה בחנות שלך.
₪20 לחודש לחיבור בודד
Shopify, Wix, Etsy

חיבור WooCommerce

התחברות מהירה לפלטפורמת המסחר המובילה על מנת להפיק חשבוניות וקבלות באופן אוטומטי – בכל רכישה בחנות שלך.
₪175 תשלום חד פעמי

חיבור מג’נטו

התחברות מהירה לפלטפורמת המסחר המובילה על מנת להפיק חשבוניות וקבלות באופן אוטומטי – בכל רכישה בחנות שלך.
₪60 לחודש

מה קורה קוקי?

האתר שלנו משתמש בקובצי Cookie בשביל לשפר את חווית הגלישה שלך ולהתאים לך תכנים פרסומיים, והמשך הגלישה בו מהווה הסכמה לשימוש בקובצי Cookie. ניתן לבטל את ה-Cookies שלנו דרך הגדרות הדפדפן שלך. גלישה נעימה 🙂

45 ימי ניסיון חינם מתחילים
בהקמת חשבון :)