ה API הבא מאפשר משיכת מידע על שיקים יוצאים ממערכת iCount. הפניה צריכה להיות (תמיד) מוצפנת דרך https וניתן לפנות ב POST או ב GET.

הכתובת אליה צריך להפנות את קריאות הAPI היא:
https://api.icount.co.il/api/v1.php

שם השדה סוג תיאור ערכים אפשריים ברירת מחדל חובה
פרמטרים
compID varchar מזהה החברה שלך כן
user varchar שם משתמש כן
pass varchar סיסמה כן
action varchar סוג הפעולה. במקרה הזה זה תמיד get_outgoing_cheques כן
method varchar באיזו צורה תרצו חקבל תשובה מהמערכת? האפשרויות הן: xml, json.
supplier_id varchar במידה ורוצים, ניתן לספק את מספר ספק כדי לקבל מידע רק על שיקים שיצאו אליו