כל מי שמקים ומנהל עסק בישראל יודע כי מהרגע הראשון יש לדווח למע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי על כל ההכנסות שלנו, ובהתאם לכך לשלם סכומי כסף על פי הקבוע בחוק. עם זאת, מה קורה כאשר אנו מוציאים סכום מסוים של כסף כדי שנוכל לספק את השירותים או המוצרים שלנו, וכתוצאה מכך ההכנסה שלנו בפועל קטנה? בדיוק בגלל זה קיים נושא ההוצאות המוכרות והדיווח עליהן, ועל כך נדבר במאמר הבא.

מהי הוצאה מוכרת?

חשוב להבין שאנו משלמים מס הכנסה על ההכנסות שלנו. כלומר, אם שילמנו סכום כסף מסוים לטובת יצירת המוצר או השירותים שאנחנו מספקים, הוא יקוזז מהרווח הסופי בכל חודש ונשלם נטו לפי ההכנסה, ובדיוק בגלל זה ניהול הוצאות הוא כל כך חשוב. עם זאת, לא כל הוצאה שמוציא בעל העסק קשורה לעסק, ואם בעל העסק קנה לעצמו מוצר שאין לו קשר להוצאות של העסק, ההוצאה הזו לא תוכר לצרכי מס. הוצאה מוכרת היא כזו המוגדרת כהוצאה שניתן לקזז באופן מלא או חלקי מההכנסה השוטפת, כלומר, הוצאה הקשורה באופן ישיר או עקיף לעסק. למשל, הקניות והמצרכים שמסעדה צריכה כדי להכין את האוכל זו הוצאה מוכרת מובהקת, ולעיתים אלו הם גם מוצרים עקיפים או משלימים כמו כיבוד למשרדים לפגישות וישיבות.

רשימת ההוצאות המוכרות

אם כך, יש כמה דברים הנחשבים באופן אוטומטי להוצאה מוכרת מלאה והם:

 • קניות: כל רכישת מלאי לעסק. כלומר, זה יכול להיות מוצרים שאנחנו מוכרים בחנות שלנו, או חומרי עזר ליצירת המוצרים שלנו, ממש כמו במקרים של מסעדות שרוכשות חומרי גלם לטובת הכנת המנות שלה.
 • קבלני משנה: כאשר עסק מסוים נעזר בקבלני משנה, אותו פרילנסר מוציא חשבונית מס וזוהי הוצאה מוכרת. למשל, עסק שנותן שירות של בנייה והקמה של אתרי אינטרנט ומשלם לכותב חיצוני על התוכן לאתר.
 • שכר דירה: כאשר מדובר בעסק ששוכר מקום מסוים לצורך פעולתו כמו משרדים, מחסן או חנות, השכירות תיחשב כהוצאה מוכרת.
 • אחזקה: תיקונים שונים ורכישת ציוד מתכלה לתפעול העסק.
 • שירותי מחשוב שונים: שירותים הקשורים בשימוש בתוכנות, שירותי ענן, תשלומים עבור אחזקת מחשבים, גיבויים, רכישת דומיינים וכן הלאה – כל אלו מוכרים במאה אחוז למס הכנסה ומע״מ.
 • בגדי עבודה: המשמשים לצרכי העסק בלבד ושיש עליהם לוגו או סימן מסחרי כלשהו.
 • חשמל: מוכר בצורה מלאה כשמדובר במשרד/חנות/מחסן. באופן חלקי עבור מי שעובד מהבית.
 • מיסי עירייה וחשבונות מים: גם כאן יש הבדלים בין שכירות של מקום שמשמש אך ורק לעסק לבין עבודה מהבית.
 • שכר טרחה מקצועי: תחומים כמו ייעוץ מקצועי לעסק, ייעוץ פיננסי וכו׳.
 • מתנות: הוצאה של עד 210 שקלים לשנה לכל גורם הקשור לעסק.
 • פרסום: החל ממדיה קלאסית ועד פרסום דיגיטלי.
 • משרדיות: נייר, מדפסות, כלי כתיבה, קלסרים וכו׳.
 • נסיעות: נסיעות בתחבורה ציבורית מוכרות במאה אחוז.
 • אחזקת רכב: כל עלויות האחזקה לרבות ביטוח, דלק, אגרת רישיון רכב, טיפולים, הוצאות פחת שמהוות 15% לשנה מעלות הרכב וכו׳. מס הכנסה מכירים ב-45 אחוזים ומע״מ מכירים בשני שלישים מההוצאות הללו
 • אחזקת אופנוע: כל עלויות האחזקה לרבות ביטוח, דלק, אגרת רישיון רכב, טיפולים, הוצאות פחת שמהוות 15% לשנה מעלות הכלי וכו׳ מוכרות למע"מ ומס הכנסה, למעט אופנוע שמסווג כ-L3.

הוצאות מוכרות נוספות: ביטוח עסקי, טלפון סלולרי, השתלמויות, משפטיות, ייעוץ מס והנהלת חשבונות וכיו"ב.

הוצאות מעורבות

אלו הן אותן ההוצאות שעשויות לשמש הן למטרות העסק ותפקודיו והן לצרכים האישיים. בנקודה הזו צריך להוכיח הפרדה ברורה בין הוצאה לעסק לבין הוצאה לצרכים פרטיים, ואם לא מצליחים לספק הוכחה כזו, לרוב ההוצאה לא תוכר כהוצאה מוכרת.

הוצאות מוכרות חלקית

מעבר להוצאות המוכרות במלואן שפרטנו, יש הוצאות שמוכרות באופן חלקי, מתוך הנחה כי חלק מההוצאות האלו קשור באופן ישיר לניהול העסק וחלק מהסכום הוא הוצאה פרטית של בעל העסק. באופן כללי, יש להפעיל שיקול דעת לגבי אחוז ההכרה של ההוצאה, הן לעניין מע"מ והן לעניין מס הכנסה. אלו הוצאות נפוצות ביותר מסך ההוצאות המוכרות לעצמאים שעובדים מהבית.

רכוש קבוע

הוצאה נוספת היא הוצאה על רכישת מכונות וציוד, שזה למעשה רכוש קבוע. הוצאה הונית היא הוצאה שנועדה לשמש את העסק לטווח של כמה שנים ולא מיידי. במקרה כזה, ההכרה בהוצאה לא תהיה מיידית אלא לאורך השנים, על בסיס אורך חיי הנכס (כפי שמוגדר בתקנות מס הכנסה). כך שההוצאה של הציוד חלקי אורך החיים שלו הוא הסכום המותר להכרה במס – הוצאות פחת. יש לרשום כל רכישת רכוש קבוע עם סוג ההוצאה הנכון. דוגמאות לכך: מחשבים, רכב, ריהוט משרדי וכדומה. מחשב שנרכש ב-10,000 ₪, ניתן לדרוש עליו פחת בשיעור 33% לשנה. כלומר, ההוצאה תהיה 3,333 ₪ לשנה ל-3 שנים.

חשוב לזכור

חשוב לזכור שכמעט על כל הוצאה שהיא, מלבד ההוצאות הידועות שאינן מוכרות, ניתן לקבל החזר מס וקיזוז בתשלום המע״מ. משמעות הדבר היא שחשוב לשמור את כל הקבלות ולבקש בעת ביצוע ההוצאות הפקת חשבוניות מס על שם העסק. אם יש לכם הרבה הוצאות והכנסות ואתם לא מצליחים להתמודד עם איסוף המידע והדיווחים, בהחלט כדאי לשקול עבודה עם מערכת CRM איכותית. 

מע״מ

מע״מ הוא למעשה אחוז מסוים של מס שיש לשלם על כל הכנסה בעסק. יש עסקי שגובים מחירים סופיים הכוללים בתוכם את סכום המע״מ, ואחרים מוסיפים את הסכום לאחר הסיכום. את המע״מ משלמים אחת לחודש, או חודשיים, בכפוף לדיווחים על ההכנסות, וגם על המע״מ ניתן להתקזז. לדוגמה, אם בחודש מסוים נדרשתם לשלם סכום של 3,000 שקלים למע״מ, ובמקביל באותו החודש היו לכם הוצאות מוכרות בסכום מסוים שהמע״מ שלו עמד על 1,000 שקלים, הסכום יקוזז ותידרשו לשלם 2,000 שקלים בלבד למע״מ. במקרה של עוסק פטור, יש לדווח על מחזור העסקאות בלבד עם סיום שנת המס.

מס הכנסה

מס הכנסה הוא סוג שונה של מס, אותו אנו משלמים על ההכנסה השנתית שלנו, כאשר הסכום נקבע על פי מדרגות מסוימות ולפי תנאים ספציפיים של כל אחד המקנים נקודות זיכוי. גם כאן, הסכום לתשלום נקבע לאחר קיזוז של ההוצאות המוכרות.

ביטוח לאומי

כל עצמאי נדרש לשלם סכום מסוים לביטוח לאומי מדי חודש, בדרך כלל לפי מקדמות קבועות הנקבעות מראש, כאשר בסיכום השנתי מוסיפים את הסכום הנדרש או לחלופין מקבלים זיכוי אם שילמנו מעבר למה שצריך. שימו לב כי גם התשלום לביטוח לאומי נחשב להוצאה מוכרת. שימו לב כי גם התשלום לביטוח לאומי נחשב להוצאה מוכרת בחלקו, ואין לרשום אותה בשוטף והתשלומים יילקחו בחשבון לחישוב המס במסגרת הדו"ח השנתי.

עוסק פטור ועוסק מורשה

חשוב מאוד לדעת כי עוסק פטור הוא כל עסק שמחזור ההכנסות השנתי שלו לא עובר את הסכום של מאה אלף שקלים לערך (הסכום המדויק מתעדכן מדי שנה). הסיבה שעוסק פטור נקרא כך היא מפני שהוא פטור מתשלום מע״מ, זאת בניגוד לסוגי עסקים אחרים כגון עוסק מורשה וחברה בע״מ המחויבים בגבייה ותשלום של מע״מ. כלומר, עוסק פטור מנפיק קבלות בלבד (בניגוד לחשבוניות מס) ולא מתקזז בהוצאות המע״מ, מפני שהוא לא משלם את המס הזה. יחד עם זאת, בהחלט ניתן להגיש הוצאות מוכרות לצורך מס הכנסה. עוסק פטור שיעבור את היקף העסקאות השנתי יידרש לעבור לתיק עוסק מורשה ומכאן גם לשלם מע״מ אחת לחודשיים

לסיכום

נראה כי נושא תשלומי המס, המע״מ ודמי הביטוח הלאומי זה נושא שכולם מכירים, אך נראה כי הרבה פחות עסקים, במיוחד עסקים קטנים ומתחילים ועסקים של פרילנסרים בתחומים שונים, כלל לא מודעים להוצאות המוכרות, לחשיבות של איסוף ודיווח שלהן ולעובדה הפשוטה שהן יכולות לקזז לנו באופן משמעותי את תשלום המס, ולהשאיר אותנו בסופו של יום עם יותר כסף ביד. כמובן שניתן לעשות את הדברים האלו בעצמנו, אך ככל שהעסק גדול ומורכב יותר לניהול, מומלץ להיעזר באנשי מקצוע שידעו לטפל בכל הדברים האלו עבורנו.

שאלות נפוצות

על פי חוק, כל עסק בישראל חייב לדווח הוצאות למע״מ, מלבד אלו המוגדרים כעוסק פטור, עסקים קטנים עם מחזור עסקאות מתחת ל-100,000 שקלים בשנה.

הדיווח למע״מ הוא במרבית המקרים דו חודשי. למס הכנסה מדווחים על הכנסות בהתאם לגודל העסק, לעיתים באופן חודשי, דו חודשי או בסוף השנה בדו״ח השנתי.

הוצאה שוטפת היא בגדר הוצאה חד פעמית ושגרתית. הוצאה קבועה או הונית היא הוצאה לעסק שאמורה לשמש לשנים ארוכות, למשל קנייה של רכב או מחשב חדש.

לא. קנסות, דו"חות חנייה והוצאות דומות אחרות לא נחשבות להוצאה מוכרת לצרכי מס.

לנציב מס הכנסה יש את הזכות שלא להכיר בחלק מהוצאות העסק בטענה שהן מופרזות ומנופחות מן הרגיל.