לאחר הגדרת סוגי משרות, ניתן להגדיר לכל סוג משרה מה היא מכסת השעות שלה לשעות בסיס וכמובן כמה שעות לאחר מכן יהיו לפי 125%, 150% וכך הלאה. מומלץ לבצע את ההגדרות האלה יחד עם מנהל החשבונות כדי לא לעשות טעויות. 

כדי להגדיר מכסות יש להיכנס ל"Punchio->הגדרות שעון נוכחות" שם ניתן לערוך מכסות לכל סוג משרה:

כדי לערוך את הגדרת המכסות לסוג משרה QA (למשל) אנחנו נבחר ב QA ומיד המסך יתרענן ויציג את מכסת השעות הקיימת של QA (במידה ויש):

ניתן לעדכן לפי הצורך.