ספרור מסמכים – מספרי החשבוניות והקבלות

בעת ההרשמה למערכת iCount, יוגדרו אוטומטית מספרי ברירת מחדל לכל המסמכים שעתידים לצאת.

הספרור נעשה אוטומטית על ידי מערכת iCount אבל יש לך את היכולת לשנות את ספרור ברירת המחדל לפני שמתחילים להוציא מסמכים.

חשוב לציין – לכל סוג מסמך יש מספר ברירת מחדל שונה. אין קשר בין המספרים וניתן לתת לכל סוגי המסמכים את אותם מספרים אפילו אם יש חפיפה. על פי חוק כל עוד מדובר בסוג מסמך שונה, מותר שיהיה לו ספרור משל עצמו. כך לדוגמה, ניתן להגדיר למערכת ש1000 זה מספר חשבונית המס הבאה וגם 1000 זה מספר הקבלה הבאה.
מעבר לכך – ניתן לשנות ספרור רק לפני שמתחילים להוציא מסמכים מסוג מסוים. לאחר הוצאת המסמך הראשון מסוג מסוים (נניח – חשבונית מס) המערכת תחסום את אפשרות השינוי של אותו הסוג (חשבונית מס).

אנו ממליצים להתייעץ עם מנהל החשבונות לפני שקובעים את המספרים הללו כי יתכן שהוא יבקש ממך להגדיר ספרור שממשיך בצורה ישירה את הקיים אצלך בפנקס הידני (או במערכת בה השתמשת קודם).

כדי לשנות את ספרור ברירת המחדל יש להיכנס ל:
מערכת->הגדרות->הנהחש->ספרור מסמכים.
שם ניתן לשנות מה שרוצים.

המספר שיישמר הוא המספר של המסמך הבא שיצא.