בעת הצורך, מערכת iCount מתעדכנת אוטומטית בשיעור המע”מ. זה אומר שלא נדרש ממך דבר. צוות iCount יבצע את השינוי לכשיידרש.

איך אפשר לדעת מה אחוז המע”מ אליו מכוונת המערכת כרגע?

פשוט מאוד! ניתן להיכנס ליצירת מסמך חדש ולצורך ההדגמה ניכנס ליצירת חשבונית מס חדשה (הנהח”ש->חשבונית מס), נבחר לקוח כלשהו ואז – לא מתייחסת לקבלה, ולאחר מכן ניתן יהיה לראות בתחתית המסמך את אחוז המע”מ – מתחת לכותרת ה”סה”כ”.

מה קורה אם אני רוצה להוציא חשבונית בשיעור המע”מ הקודם?

ראשית, נציין שהפעולה אינה בהכרח חוקית ושיש להתייעץ עם מנהל החשבונות אם זה בסדר להוציא חשבונית עם תאריך רטרואקטיבי.

בהנחה ומנהל החשבונות שלך מאשר את הפעולה, ניתן להיכנס ליצירת מסמך חדש (נניח – חשבונית מס) ואז אחרי שבוחרים לקוח ומקבלים את מסך יצירת החשבונית המלא, ניתן לשנות את תאריך החשבונית. יש לציין שאת שינוי תאריך החשבונית יש לעשות לפני ההפקה של החשבונית וזאת מכיוון שלא ניתן לבצע שינויים במסמכים לאחר היצירה שלהם.

ברגע שמשנים את תאריך החשבונית המערכת תזהה לבד אם בחרת תאריך בו ערך המע”מ אמור להיות שונה ותעדכן את המסמך בהתאם.