בעת יצוא נתונים לתוכנות הנהלת חשבונות אחרות (חשבשבת, סאפ, פריוריטי וכדומה), מערכת iCount אוטומטית תצמיד קוד תנועה לכל תנועת יומן.

קוד התנועה מאופיין על ידי שתי אותיות ולהלן קודי וסוגי התנועות במערכת iCount:

  • חשבונית מס = "חש"
  • חשבונית מס פטורה = "חפ"
  • חשבונית מס קבלה = "חק"
  • חשבונית זיכוי = "חז"
  • קבלה = "קב"
  • קבלה על תרומה = "קת"
  • הפקדה = "הפ"