בעת יצוא נתונים לתוכנות הנהלת חשבונות אחרות (חשבשבת, סאפ, פריוריטי וכדומה), מערכת iCount אוטומטית תצמיד קוד תנועה לכל תנועת יומן.

קוד התנועה מאופיין על ידי שתי אותיות ולהלן קודי וסוגי התנועות במערכת iCount:

  • קבלה = "קב"
  • קבלה על תרומה = "קת"
  • חשבונית מס = "חש"
  • חשבונית מס פטורה = "חפ"
  • חשבונית מס קבלה = "חק"
  • חשבונית זיכוי = "חז"
  • הפקדה = "הפ"

קבלה

חובה קופה הקופה הרלוונטית תהיה לפי אמצעי התשלום. במידה ויש כמה אמצעי תשלום שונים יהיו כמה שורות – שורה כל אמצעי תשלום ובמידה ויש תשלומים מאותו אמצעי תשלום יהיו כמה שורות עבור כל תאריך ערך.
זכות לקוח לכל לקוח במערכת אוטומטית מוקה מספר לקוח ומספר זר. המספק הזר הוא המספק שיופיע בעת ייצוא התנועות של הלקוח להנהלת החשבונות החיצונית. מומלץ לא לשנות את המספור האוטומטי של המערכת על מנת למנוע שיבושים אך מי שצריך לשנות יכול לעשות זאת מתוך מערכת->ניהול כרטסות.

חשבונית מס

חובה לקוח
זכות הכנסות
זכות מע"מ עסקאות (במידה והעסקה חייבת במע"מ)

חשבונית מס זיכוי

חובה לקוח במינוס
זכות הכנסות במינוס
זכות מע"מ עסקאות במינוס (במידה והעסקה חייבת במע"מ)

הפקדה

חובה בנק (לפי חשבון הבנק שנבחר)
זכות קופה (מזומן / צ'קים)

החזר שיק שהופקד

זכות בנק
חובה לקוח

החזר שיק שטרם הופקד

חובה לקוח
זכות קופה