מחירונים ב iCount הינם נגזרת ישירה של המלאי. כפי שתיארנו בהסבר על השימוש במערכת ניהול המלאי שלנו, מלאי יכול להיות מורכב ממוצרים (ואז אנחנו קוראים לו מלאי כמותי) או שירותים (ואז אנחנו קוראים לזה מלאי לא כמותי).

המערכת מאפשרת לשמור מגוון נרחב של נתונים על כל מוצר, לרבות את העלות שלו (לעסק) ואת המחיר שלו (ללקוח הסופי).

ניהול מחירונים שונים על אותו מוצר

מערכת iCount מאפשרת ניהול מחירונים מתקדם. זה אומר שלכל מוצר יש את המחיר ה"רגיל" אבל אפשר להגדיר לכל לקוח או קבוצת לקוחות מחיר שונה למוצר. כמו כן – ניתן להגדיר הנחות קבועות לפי סוגי לקוחות באופן גורף על כל המלאי.

אם ניקח לדוגמה מוצר שנקרא חולצה ירוקה שמחירו הרגיל הוא 100 שקלים לפני מע"מ ההגדרה שלו במלאי תיראה ככה:

והוא יופיע לנו ככה כשניכנס ל"ניהול מלאי->ניהול פריטים"

ניתן לראות בתמונה שלמעלה שבקצה שורת הפריט יש אייקון של "עריכה" עם חץ (מופיע כהעכבר מעל לשורה) ואם נלחץ על החץ המערכת תפתח לנו תפריט אפשרויות שאחת מהן היא המחירון המתקדם:

לחיצה על המחירון המתקדם, תאפשר לנו להגדיר מחירים מיוחדים לפריט:

כפי שרואים בתמונה שלמעלה, ניתן לבחור לקוח ספציפי שלו אנחנו רוצים להגדיר מחיר מיוחד או לחילופין לבחור סוג לקוח מסוים שכל מי שמקושר אליו יקבל את המחיר המיוחד.

ברגע שללקוח או לסוג לקוח יש מחיר מיוחד למוצר מסוים, ברגע שנתחיל לייצר מסמך ללקוח הזה או ללקוח השייך לקבוצת הלקוחות הזו ונבחר את המוצר הזה מהמלאי, המערכת אוטומטית תציג את המחיר הנכון.

הנחה גורפת בניהול מחירונים

במערכת iCount ניתן להגדיר סוגי לקוחות. כבר ראינו קודם שאפשר לתת מחיר מיוחד למוצר ספציפי לסוג לקוחות מסוים, אבל אפשר גם להגדיר מראש על כל המחירון אחוז הנחה קבוע לקבוצת לקוחות.
כך למשל נוכל להגדיר לקוחות זהב, כסף, רגיל ו VIP ולתת להם הנחות מראש.

זו רק דוגמה, כמובן. אתם יכולים להגדיר כמה קבוצות שאתם רוצים ולקרוא להן איך שאתם רוצים :)

חשוב לציין שאם מוגדר מחיר ספציפי ללקוח עבור מוצר ספציפי, זה המחיר שייבחר ללקוח, אפילו אם הוא זכאי להנחה גם בגלל שהוא סוג לקוח מסוים. אם לא מוגדרת לו הנחה עבור מוצר ספציפי, המערכת תבדוק אם הוא זכאי להנחה על המוצר הזה ספציפית בגלל שהוא משתייך לסוג לקוחות מסוים ורק אם גם כאן אין לו שיוך – אז המערכת תבדוק אם מגיעה לו הנחה באחוזים. אם כל הנ"ל לא זיכוי אותו בהנחה הוא יקבל את המחיר הרגיל.

ולבסוף, אם רוצים לנהל את המחירים השונים שניתנו למוצרים שונים וללקוחות שונים ניתן לעשות את זה דרך "ניהול ממלאי->עריכת מחירון מתקדם".