סגירת הזמנות רכש מול הוצאות

כשמייצרים במערכת iCount הזמנת רכש מספק, הזמנת הרכש מיוצרת עם יתרה. את היתרה הזו ניתן לסגור על ידי יצירת הוצאה. כך יוצא שכל הוצאה (במידה ובוחרים להשתמש באפשרות הזו) מקושרת להזמנה והעבודה מסודרת יותר.

כאשר נכנסים לעמוד יצירת הוצאה, אחד מהשלבים הינו בחירת ספק. בשלב זה, ברגע שבוחרים את הספק, המערכת בודקת ברקע אם לספק הזה יש הזמנות רכש עם יתרה לא משולמת ומציגה טבלה של כל ההזמנות הללו, בה אפשר לסמן עבור אילו הזמנות רכש ההוצאה הזו.

ניתן לבחור כמה הזמנות רכש אליהן מתייחסת ההוצאה והמערכת תעבור על כל ההזמנות כל עוד יש יתרה בהוצאה לכסות את היתרה של הזמנות הרכש. במידת הצורך המערכת תשאיר הזמנת רכש עם יתרה חלקית, כדי שיהיה אפשר לסגור אותה עם הוצאה נוספת.