דוגמה ל HTML לעיצוב אימייל שיוצא ממערכת iCount<center></center>
<table id="bodyTable" style="direction: rtl; background-color: #f2f2f2;" border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td id="bodyCell" style="direction: rtl; padding: 40px 20px;" align="center" valign="top">
<table id="emailContainer" style="direction: rtl; width: 600px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td style="direction: rtl; padding-top: 30px; padding-bottom: 30px;" align="center" valign="top">
<table id="emailBody" style="direction: rtl; background-color: #ffffff; border-collapse: separate !important; border-radius: 4px;" border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="bodyContent" style="direction: rtl; color: #606060; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 150%; text-align: center; padding: 40px 40px 0 40px;" align="center" valign="top">{my_logo}
<h1 style="direction: rtl; color: #606060 !important; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 40px; letter-spacing: -1px; line-height: 115%; margin: 0; padding: 0; text-align: center;">קיבלת {doctype}</h1>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="direction: rtl; padding: 40px;" align="center" valign="top">
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td style="direction: rtl; padding-bottom: 15px;" align="right" valign="top" width="33">
<h3 style="direction: rtl; color: #606060 !important; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px; letter-spacing: -.5px; line-height: 115%; margin: 0; padding: 0; text-align: center;">מסמכים ממערכת iCount חתומים דיגיטלית וקבילים כמסמכי מקור.</h3>
<h3 style="direction: rtl; color: #606060 !important; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; letter-spacing: -.5px; line-height: 115%; margin: 0; padding: 0; text-align: right;"></h3>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="direction: rtl; padding-right: 40px; padding-bottom: 40px; padding-left: 40px;" align="center" valign="middle">
<table class="emailButton" style="direction: rtl; background-color: #86be4a; border-collapse: separate !important; border-radius: 3px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="emailButtonContent" style="direction: rtl; color: #ffffff; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 100%; padding: 18px 15px 15px 15px;" align="center" valign="middle"><a style="direction: rtl; color: #ffffff; text-decoration: none;" href="{clean_link}" target="_blank" rel="noopener noreferrer">לצפיה במסמך</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="direction: rtl; padding: 40px;" align="center" valign="top">
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td style="direction: rtl; padding-bottom: 15px;" align="right" valign="top" width="33">
<p style="direction: rtl; color: #606060 !important; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 18px; letter-spacing: -.5px; line-height: 115%; margin: 0; padding: 0; text-align: right;">{freetext}</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" valign="top">
<table id="emailFooter" border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="footerContent" style="direction: rtl; color: #606060; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 125%;" align="center" valign="top"><span class="footerContent" style="direction: rtl; color: #606060; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 125%;"> מסמך זה נשלח ל{name} ישירות ממערכת iCount.
</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<span class="footerContent" style="direction: rtl; color: #606060; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 125%;">כל הזכויות שמורות {my_company_name} {year_now} ©
<span style="direction: rtl; color: #606060;">help@icount.co.il</span></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>