על מנת לשנות פרטי לקוח במערכת iCount יש לעקוב אחרי הצעדים הבאים:

  1. בתפריט, יש ללחוץ על “חיפוש”, ואז לבחור את “לקוחות”.
  2. יוצג לפניכם טופס חיפוש הלקוחות בו ניתן למלא פרטים אודות הלקוח אותו אנחנו רוצים לחפש:
  3. לצורך הדוגמה, יצרנו מראש לקוח שנקרא “לקוח לדוגמה בע”מ” ואנחנו רוצים לאתר אותו. בטופס החיפוש אנחנו יכולים למלא אפילו חלק קטן מהשם שלו על מנת למצוא אותו. במקרה זה אנחנו כותבים את האותיות “לקו”:
  4. לאחר שמילאנו את הפרטים של הלקוח נלחץ על “חפש” ומיד יופיעו תוצאות החיפוש:
  5. יש לשים לב שליד כל תוצאה בחיפוש יש אייקון צהוב לעריכה:
  6. לחיצה על האייקון הצהוב תכניס אותנו למצב עריכה של הכרטיס:
  7. ניתן לשנות כל אחד מהפרטים המוצגים.

לא לשכוח ללחוץ על “שלח / עדכן” בסוף על מנת לשמור את השינויים.