ביטול חשבונית מס הוא הליך פשוט מאוד!

ראשית, יש למצוא את חשבונית המס אותה רוצים לבטל. ניתן למצוא כל חשבונית מס שהונפקה על ידי כניסה ל”חיפוש -> מסמכי הנהח”ש”.

בחלונית החיפוש יש להזין את המידע הרלונטי על החשבונית אותה אנחנו רוצים למצוא. המידע יכול להיות תאריך הנפקה, לקוח, או סטאטוס החשבונית. במקרה קיצוני בו אין לנו שום מידע על החשבונית ואנחנו רוצים רשימה מלאה של כל החשבוניות שיצאו – פשוט ניתן לבחור טווח תאריכים רחב ולחפש לפיו.

לאחר לחיצה על כפתור ה “חפש” נקבל רשימה של חשבוניות כאשר מספר החשבונית יהווה לינק לכניסה לחשבונית עצמה.

לחיצה על מספר החשבונית תפתח את החשבונית בעמוד נפרד ותאפשר לנו לבצע מספר פעולות, בהן גם ביטול החשבונית וסימון החשבונית כסגורה (למעלה משמאל, מתוך תפריט ה”אפשרויות”).

שימו לב – אין להתבלבל – סימון חשבונית כסגורה אינו מבטל אותה אלא רק מידע את המערכת שהתקבל תשלום עבור החשבונית ושאין להציג אותה כפתוחה כאשר מנפיקים (למשל) קבלה על סמך חשבונית מס).

“בטל” תשלח אותנו למסך בו נידרש להזין מה סיבת הביטול. לאחר ההזנה, לחיצה נוספת על ביטול תנפיק חשבונית זיכוי על סכום החשבונית המוצגת, ותסמן את החשבונית המקורית אותה “ביטלנו” כסגורה.

במידה ובחלון החשבונית לא מופיע קישור לביטול – כנראה שהחשבונית מסומנת כסגורה (או שיש קבלה שסוגרת אותה או שמישהו סימן אותה ידנית כסגורה).

במקרה כזה יש ליצר חשבונית זיכוי שאינה מתיחסת לחשבונית מס (הנהח”ש->חשבונית זיכוי). על הזיכוי לצאת לכבוד הלקוח המדובר עם הסכום של החשבונית אותה רוצים לבטל.

מאמרים נוספים