הגדרת סוגי משרות

בכל חברה סוגי משרות שונים עבור כל תפקיד שהוא. מכירות, שירות ותמיכה, ניהול וכדומה. ניתן להגדיר כמה סוגי משרות שרוצים, וזה ישמש אותנו לאחר מכן בהרבה מקומות שונים במערכת כמו למשל בחישובי שכר. כדי להגדיר סוגי משרות יש להיכנס ל”Punchio->הגדרות…

הגדרות מכסות לסוגי משרות

לאחר הגדרת סוגי משרות, ניתן להגדיר לכל סוג משרה מה היא מכסת השעות שלה לשעות בסיס וכמובן כמה שעות לאחר מכן יהיו לפי 125%, 150% וכך הלאה. מומלץ לבצע את ההגדרות האלה יחד עם מנהל החשבונות כדי לא לעשות טעויות. …