איך עובד יכול לערוך שעות של עצמו בשעון הנוכחות?

  שעון הנוכחות מאפשר (בין השאר) לעובד לערוך את השעות של עצמו. על מנת לאפשרת את זה יש להפעיל את ההרשאות המתקדמות (מערכת->הגדרות->החברה שלי->משתמשים) ואז תהיה אפשרות להגדיר לכל משתמש את ההרשאות שלו. אחת ההרשאות מדברת על עריכה עצמית של…