הודעות מתפרצות

חשוב לך להישאר מחובר לעסק? מערכת iCount  מאפשרת לך לקבל הודעה לגבי אירועים מסוימים, בכל מצב, גם כשלא מחוברים למערכת באותו רגע. שירות ההודעות ודאי מוכר לך מהפייסבוק, מהמייל, מאתרי חדשות ועוד. אילו הודעות אפשר לקבל? הודעה על צפייה במסמךהודעה…