ניהול הוצאות ורכוש קבוע

ניהול הוצאות מאפשר להגדיר קודי מיון עבור סוגי ההוצאות השונים. מומלץ לבצע הליך זה יחד עם מנהל החשבונות על מנת שתהיה תאימות בין מערכת הנהלת החשבונות שלו למערכת iCount שלכם. קודי מיון משמשים לצורך שיוך הוצאות שונות לכרטיסי הוצאות שונים…