חיבור לקארדקום / ווריפיי

חיבור מהיר קארדקום / ווריפיי להיכנס למערכת->הגדרות->סליקת אשראילגלול את העמוד למטה ולבחור ב"ספקים נוספים"ללחוץ על "קארדקום"למלא את פרטי המסוף אותם מקבלים מקארדקום/ווריפיי  חיבור קארדקום / ווריפיי לחיבור מסוף סליקה של קארדקום או ווריפאי יש לוודא שאכן הפעלנו את המודול של…