תזרים מזומנים

ניהול תזרים מזומנים לעסק שלך ראשונה – שילוב בין מערכת הנהלת החשבונות שלך לבין מערך ניהול הלקוחות שלך בצורה שקופה.ככה מנהלים עסק! למידע נוסף יתרה ריאליתתזרים מבוסס מידע מבוסס שהוזן למערכת תחזית יתרה מבוססת מידעתחזית עתידית על סמך ניתוח פעילות…

תזרים מזומנים

בואו נתחיל. כדי להיכנס לתזרים אנא לחצו על "דוחות->תזרים מזומנים". מה עושה מי שלא מנהל הוצאות ב iCount? למי שלא מנהל אצלנו הוצאות (בין אם בגלל שמתעצלים ובין אם בגלל שמנהלים הוצאות במקום אחר) אנחנו מאפשרים הזנה מהירה של נתונים…