ניהול הוצאות ורכוש קבוע

המסלול המלא של iCount כולל ניהול הוצאות לא עלות נוספת. להפעלת מודול ניהול הוצאות יש להיכנס ל"מערכת->הגדרות->מודולים" ולהפעיל את מודול ניהול הוצאות.בעזרת המודול תוכלו ראשית להגדיר קודי מיון עבור סוגי ההוצאות השונים. מומלץ לבצע הליך זה יחד עם מנהל החשבונות…