האם אפשר להעביר ריכוז תנועות לרואה חשבון?

כמובן. ניתן להגדיר במערכת את האימייל של רואה החשבון/יועץ המס שלך והם יקבלו בכל ה- 1 לחודש (או מדי חודשיים) את כל התנועות שבוצעו במערכת באופן אוטומטי. על מנת להגדיר למערכת לשלוח אוטומטית את ריכוז התנועות למנהל החשבונות יש ללחוץ…