תזרים מזומנים

תזרים מזומנים הוא אחד מאבני היסוד של ניהול העסק. בלי תזרים מזומנים ניהול העסק דומה לריצה בחושך ואנחנו אומרים את זה "בעדינות".תזרים המזומנים של iCount מסתכל על ההכנסות ועל ההוצאות של העסק ומנסה להבין מה יהיה המצב של חשבון הבנק…