ניהול פרויקטים

באמצעות מודול ניהול הפרויקטים ניתן לייצר פרויקט, לתת לו שם ופרטים נוספים ולשייך הוצאות והכנסות אליו על מנת לקבל דוח פרויקט שיציג רווחיות.לכל פרויקט חדש ניתן לתת שם, תאריך התחלה ותאריך סיום, לשייך עובד לפרויקט ולשייך פרויקט ללקוח ואפילו שמשייכים…