מה ההבדל בין חשבונית מס, חשבון עסקה וחשבונית עסקה?

ראשית,יש להבחין בין “חשבונית עסקה” ל”חשבון עסקה”. על פי חוק מע”מ, כל עוסק חייב להוציא חשבונית עסקה, גם אם העסקה פטורה לעניין מע”מ. עוסקים פטורים שממילא עסקאותיהם אינן חייבות במע”מ מסתפקים בפרקטיקה בדרך כלל בהוצאת קבלה בלבד. עוסקים מורשים חייבים…