זיכוי חלקי או מלא של עסקאות בתשלומים

קורים מקרים בהם הלקוח משלם לנו עבור ביצוע עבודה או עבור פריט מסוים, ואז פרק זמן מסוים לאחר הרכישה יש לבטל אותה ולהחזיר ללקוח חלק יחסי מהתשלום או אפילו את התשלום כולו.חשוב להבדיל בין עסקת תשלומים באשראי לבין עסקת תשלומים…