ניכוי מס במקור

ככלל תשלום מס הכנסה היא חובה המוטלת על כל אזרח ישראלי (או נישום בלשון מס ההכנסה) באופן אישי מול רשות המיסים, אולם במקרים מסוימים הקבועים בחוקי המס בישראל על הצד המשלם (כלומר זה שמעביר תשלום לידי הנישום) מוטלת חובה לנכות…

איך ניתן לשלוח ללקוח אישור ניכוי מס או אישור ניהול ספרים?

מערכת iCount מאפשרת לך לשמור שני מסמכי מפתח הקשורים להנהלת החשבונות שלך. הראשון הינו אישור ניהול הספרים והשני הינו אישור ניכוי המס שלך. כמעט כל לקוח לו תוציאו חשבונית בפעם הראשונה, יזדקק לשני האישורים הללו על מנת לשלם עבור החשבונית…