מה ההבדל בין עוסק על בסיס מזומן לעומת עוסק על בסיס מצטבר?

עקרונית, הכנסה על בסיס מזומן משמעה שרושמים את ההכנסה רק כשהכסף בגינה התקבל במזומן או נפרע בבנק, לעומת הכנסה על בסיס מצטבר, אותה רושמים כאשר התגבשה הזכות לקבלה. כך, למשל, במכירת מוצר מקובל להניח שההכנסה מתגבשת עם מסירת המוצר ללקוח.…