ניהול מחירונים

מחירונים ב iCount הינם נגזרת ישירה של המלאי. כפי שתיארנו בהסבר על השימוש במערכת ניהול המלאי שלנו, מלאי יכול להיות מורכב ממוצרים (ואז אנחנו קוראים לו מלאי כמותי) או שירותים (ואז אנחנו קוראים לזה מלאי לא כמותי).המערכת מאפשרת לשמור מגוון…