כיצד ניתן לאחד שני לקוחות ללקוח אחד

יש להשתמש באמור מטה במשנה זהירות שכן שינויים שמתבצעים על ידי מודול איחוד הלקוחות הינם בלתי הפיכים.על מנת לאחד כרטיס של לקוח א' תחת כרטיס של לקוח ב' יש להיכנס ל"מערכת-איחוד לקוחות" בלקוח מימין יש לבחור את הלקוח ה"מיותר" ובלקוח…