כיצד מגדירים ועובדים עם סוגי הכנסות?

סוגי הכנסות מקבלים חשיבות רבה כאשר רוצים לבצע חיתוכים על מנת לבקר את התנהלות העסק. הגדרת סוגי הכנסות מאפשרת לעקוב בצורה מדויקת יותר אחר מקורות ההכנסה השונים של העסק ומאפשרים למנהל החשבונות או לרואה החשבון גמישות גבוהה יותר בעת העברת…

חשבונית מס (ASP.NET)

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Web; using System.Web.UI; using System.Web.UI.WebControls; using System.Web.Configuration; using System.Net; using System.Text; using System.IO; namespace fooWeb.Admin.Accounting { public partial class invoice : System.Web.UI.Page { protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { } protected void…