הסבת הזמנות והצעות מחיר לחשבונית עסקה

ניתן לבצע הסבה מהצעת מחיר או הזמנה ישירות לחשבונית עסקה. יש להיכנס למסך יצירת חשבונית עסקה, ולבחור את הלקוח. לאחר מכן יש לבחור “מתיחס להצעת מחיר/הזמנה” ובמידה וללקוח הנבחר יש הצעות מחיר או הזמנות פתוחות המסמכים יופיעו ברשימה ויש אפשרות…