שליחת דו”ח מסכם ללקוח לפי תיקון 33 לחוק הגנת הצרכן

לפי תיקון 33 לחוק הגנת הצרכן, כל עסק שנמצא עם לקוח שלו בעסקה מתמשכת צריך לשלוח ללקוח הזה דוח מסכם שמציג ללקוח את פירוט כל העסקאות והתשלומים מהשנה שעברה. את הדוח הזה יש לשלוח בחודש מרץ של השנה העוקבת והדוח…