יתרות, חובות, זכויות וכרטיסי הלקוחות

יתרת זכות, יתרת חובה, ויתרה מאופסת.לחלקנו, כל נושא היתרות הוא ממש חידה ולכן זה חשוב להסביר ולעשות קצת סדר בנושא. בסופו של דבר ה"יתרה" של כל לקוח ולקוח משקפת את הנתון החשוב ביותר עבור בעל עסק, אז חשוב להבין את…