מה היא הנהלת חשבונות?

הנהלת חשבונות פירושה רישום הפעולות הכספיות בארגון.ישנם שני סוגי הנהלת חשבונות: הנהלת חשבונות כפולה (או דו צדדית) היא כזו שבה נרשם המקור של כל קבלת כספים או נכסים אחרים והשימוש שנעשה בכל הוצאת כספים או נכסים. הנהלת חשבונות כפולה נותנת…