סגירת הזמנות רכש מול הוצאות

כשמייצרים במערכת iCount הזמנת רכש מספק, הזמנת הרכש מיוצרת עם יתרה. את היתרה הזו ניתן לסגור על ידי יצירת הוצאה. כך יוצא שכל הוצאה (במידה ובוחרים להשתמש באפשרות הזו) מקושרת להזמנה והעבודה מסודרת יותר. כאשר נכנסים לעמוד יצירת הוצאה, אחד…

ניהול הוצאות ורכוש קבוע

המסלול המלא של iCount כולל ניהול הוצאות לא עלות נוספת. להפעלת מודול ניהול הוצאות יש להיכנס ל"מערכת->הגדרות->מודולים" ולהפעיל את מודול ניהול הוצאות.בעזרת המודול תוכלו ראשית להגדיר קודי מיון עבור סוגי ההוצאות השונים. מומלץ לבצע הליך זה יחד עם מנהל החשבונות…