מה ההבדל בין עוסק על בסיס מזומן לעומת עוסק על בסיס מצטבר?

עקרונית, הכנסה על בסיס מזומן משמעה שרושמים את ההכנסה רק כשהכסף בגינה התקבל במזומן או נפרע בבנק, לעומת הכנסה על בסיס מצטבר, אותה רושמים כאשר התגבשה הזכות לקבלה. כך, למשל, במכירת מוצר מקובל להניח שההכנסה מתגבשת עם מסירת המוצר ללקוח.…

מה ההבדל בין חשבונית מס, חשבון עסקה וחשבונית עסקה?

ראשית,יש להבחין בין “חשבונית עסקה” ל”חשבון עסקה”. על פי חוק מע”מ, כל עוסק חייב להוציא חשבונית עסקה, גם אם העסקה פטורה לעניין מע”מ. עוסקים פטורים שממילא עסקאותיהם אינן חייבות במע”מ מסתפקים בפרקטיקה בדרך כלל בהוצאת קבלה בלבד. עוסקים מורשים חייבים…