לקוחות אשר מעוניינים לייצר ללקוחותיהם אוטומטית חשבון משתמש בiCount יכולים לבצע הרשמה למערכת ישירות דרך ה API.

על מנת להיות מסוגל לייצר אצלנו חברות דרך ה API  חייב להיות לך קוד הרשמה.

קוד ההרשמה שלך נמצא תחת "מערכת->תוכנית שותפים".

 

על מנת לייצר את החברה החדשה במערכת יש לפנות ל https://api.icount.co.il/api/extcc.php עם המשתנים הבאים:

 
שם השדהסוגתיאורערכים אפשרייםברירת מחדלחובה
יצירת חברה לאחר קבלת אישור זמינות מזהה חברה
optionvarcharactually_register   כן
cnamevarcharשם החברה האמיתי   כן
cname_envarcharשם החברה האמיתי באנגלית  לא
reg_codevarcharקוד ההרשמה שלך   כן
fnamevarcharשם פרטי של בעל החשבון   כן
lnamevarcharשם משפחה של בעל החשבון   כן
unamevarcharשם המשתמש המבוקש   כן
cidvarcharמזהה החברה המבוקש (כן, אותו מזהה חברה מהשלב הקודם, עילו קיבלת אישור)   כן
passvarcharסיסמה מבוקשת   כן
fname2varcharשם פרטי למשתמש השני  לא
lname2varcharשם משפחה למשתמש השני  לא
uname2varcharשם המשתמש המבוקש למשתמש השני  לא
uemail2varcharכתובת אימייל למשתמש השני  לא
pass2varcharסיסמה מבוקשת למשתמש השני  לא
hpvarcharמספר ח.פ. או ע.מ. או ת.ז. — חייב להיות 9 ספרות, בלי רווחים.   כן
business_typevarchar1=עוסק-מורשה | 2=שותפות | 3=חברה-בע"מ | 4=מלכ"ר-עמותה | 5=עוסק-פטור 1כן
phonevarcharמספר טלפון של העסק   כן
emailvarcharכתובת האימייל   כן
cell_phonevarcharמספר טלפון סלולארי   כן
cityvarcharעיר – כתובת החברה בעברית  לא
city_envarcharעיר – כתובת החברה באנגלית  לא
streetvarcharרחוב – כתובת החברה בעברית  לא
street_envarcharרחוב – כתובת החברה באנגלית  לא
address_numvarcharמספר – מספר הרחוב לכתובת  לא
address_countryvarcharמדינה – כתובת החברה  לא
zipvarcharמיקוד – כתובת החברה  לא
start_receiptintמספר הקבלה הראשונה 1000לא
start_trecintמספר הקבלה על תרומה הראשונה 1000לא
start_invoiceintמספר החשבונית מס הראשונה 2000לא
start_refundintמספר חשבונית זיכוי ראשונה 5000לא
start_dealintמספר חשבונית עסקה ראשונה 7000לא
start_offerintמספר הצעת מחיר ראשונה 4000לא
start_delcertintמספר תעודת משלוח ראשונה 6000לא
start_orderintמספר הזמנה ראשונה 8000לא
start_invrecintמספר חשבונית מס קבלה ראשונה 3000לא
no_email_to_clientvarcharכדי לא לשלוח למייל של הלקוח שרשמנו הודעות `ברוך הבא` יש להעביר את המשנה הזה עם ערך "1" 1,00לא
outputvarcharplain plain  
 

התשובה (string) שתחזור מהמערכת יכולה להיות:

  • created – הכול תקין והחברה נוצרה בהצלחה.

כל תשובה אחרת אינה תקינה ויש לנסות שנית.