ה API הבא מאפשר דיווח שעות ו/או הוצאות.

הפניה צריכה להיות (תמיד) מוצפנת דרך https וניתן לפנות ב POST או ב GET.

הכתובת אליה צריך להפנות את קריאות הAPI היא:

https://api.icount.co.il/api/v1.php

התגובה תתקבל בפורמט json בלבד.

שם השדה סוג תיאור ערכים אפשריים ברירת מחדל חובה
פרמטרים
compID varchar מזהה החברה שלך כן
user varchar שם משתמש כן
pass varchar סיסמה כן
action varchar סוג הפעולה. במקרה הזה זה תמיד report_hours_and_expenses כן
date varchar תאריך הערך YYYY-mm-dd כן
num_of_hours float מספר השעות 5,1.5,1.75 לא
total_expenses varchar סכום ההוצאות (אם יש הוצאה, אחרת אפשר להשאיר ריק) לא
expenses_currency varchar מטבע ההוצאה (אם יש הוצאה ואם המטבע אינו ש"ח) 5 לא
client_id int מספר לקוח במערכת iCount לא
client_name varchar שם החברה (שם הלקוח) לא
assigned_user_id int מספר המשתמש המדווח (אם לא יודעים מה מספר המשתמש המערכת תזהה לבד לפי שם המשתמש) לא
assigned_user_name varchar שם המשתמש המדווח (חובה אם אין מספר משתמש) לא
project_id int מספר פרויקט (אם לא יודעים מה מספר הפרויקט המערכת תזהה לבד לפי שם הפרויקט) לא
project_name varchar שם הפרויקט לא
hour_type_id int סוג השעה לחיוב (אם לא יודעים מה מספר סוג השעה המערכת תזהה לבד לפי שם סוג שעה) לא
hour_type_name varchar שם סוג השעה לחיוב לא
h_desc varchar תיאור העבודה לא
e_desc varchar תיאור ההוצאה לא

התשובה החוזרת תיראה ככה:

  (
   'status' => 'ok',
   'reason' => 'some text'
  )

ה API הבא מאפשר דיווח שעות ו/או הוצאות.

הפניה צריכה להיות (תמיד) מוצפנת דרך https וניתן לפנות ב POST או ב GET.

הכתובת אליה צריך להפנות את קריאות הAPI היא:

https://api.icount.co.il/api/v1.php

התגובה תתקבל בפורמט json בלבד.

שם השדה תיאור
פרמטרים
compID מזהה החברה שלך
user שם משתמש
pass סיסמה
action סוג הפעולה. במקרה הזה זה תמיד report_hours_and_expenses
date תאריך הערך
num_of_hours מספר השעות
total_expenses סכום ההוצאות (אם יש הוצאה, אחרת אפשר להשאיר ריק)
expenses_currency מטבע ההוצאה (אם יש הוצאה ואם המטבע אינו ש"ח)
client_id מספר לקוח במערכת iCount
client_name שם החברה (שם הלקוח)
assigned_user_id מספר המשתמש המדווח (אם לא יודעים מה מספר המשתמש המערכת תזהה לבד לפי שם המשתמש)
assigned_user_name שם המשתמש המדווח (חובה אם אין מספר משתמש)
project_id מספר פרויקט (אם לא יודעים מה מספר הפרויקט המערכת תזהה לבד לפי שם הפרויקט)
project_name שם הפרויקט
hour_type_id סוג השעה לחיוב (אם לא יודעים מה מספר סוג השעה המערכת תזהה לבד לפי שם סוג שעה)
hour_type_name שם סוג השעה לחיוב
h_desc תיאור העבודה
e_desc תיאור ההוצאה

התשובה החוזרת תיראה ככה:

  (
   'status' => 'ok',
   'reason' => 'some text'
  )