19 ש"ח

+ מע"מ

לחודש, בתשלום חודשי וללא התחייבות.